Vergunningen en ontheffingen

Onderstaand kunt u diverse stukken vinden die u nodig heeft bij de oprichting van uw Kredietunie. U kunt de volgende informatie vinden:
1. Bemiddelingskredietunie
2. Centrale kas kredietunie

 

1. Bemiddelingskredietunie

2. Centrale kas kredietunie

 

Onderstaand kunt u een conceptversie van het informatiememorandum downloaden. U kunt deze als uitgangspunt nemen voor uw eigen Kredietunie.