Comite van Aanbeveling van Kredietunie Brabant

Kredietunie Brabant is er trots op dat zij wordt ondersteund door het Comité van Aanbeveling bestaande uit: * Rob van Gijzel, Burgemeester van Eindhoven. * Joop Sistermans, Gedelegeerd Bestuurder Brainport 2020. * Peter Swinkels, Voormalig voorzitter BZW en...

Standpunt VSK initiatiefwet Kredietunies

Standpunt VSK initiatiefwet Kredietunies Inleiding Het wetsvoorstel toezicht kredietunies beoogt ruimte te creëren voor kredietunies in Nederland om op levensvatbare wijze opvorderbare gelden aan te trekken van, en kredieten te kunnen verstrekken aan hun leden...