Standpunt VSK initiatiefwet Kredietunies

Standpunt VSK initiatiefwet Kredietunies Inleiding Het wetsvoorstel toezicht kredietunies beoogt ruimte te creëren voor kredietunies in Nederland om op levensvatbare wijze opvorderbare gelden aan te trekken van, en kredieten te kunnen verstrekken aan hun leden...