Kredietunies: Van Start-Up naar Scale-Up

De vereniging van Samenwerkende Kredietunies in Nederland (VSK) organiseert op 13 juni voor de tweede keer de Dag van de Kredietunie in Nederland. Inloop vanaf 14.00u, start programma om 14.30u. Kredietunies zijn klaar voor een scale-up. “We kunnen en willen meer...

Noord-Brabant steunt kredietunies

Bert Pauli, gedeputeerde economie en internationalisering: “Kredietunies kunnen een waardevolle rol spelen bij het stimuleren van ondernemerschap en ondernemingen, met name voor het MKB, daarom zetten wij deze stap. De provincie steunt Brabantse kredietunies met...

Domino Day: Van Start Up naar Scale Up

Op 13 juni 2016 organiseren de Samenwerkende Kredietunies de 2e Dag van de Kredietunies in Nederland. Alternatieve financiers hebben in Nederland de wind in de rug. Banken blijven terughoudend, de economie trekt aan, de wetgeving biedt meer ruimte en de...