Win-Win. Wie o Wie? Kredietunies!

Kredietunies weten wat het mkb nodig heeft voor een betere toekomst: een versterking van de solvabiliteit, waardoor ook aanvullende (bancaire) financiering mogelijk wordt. Kredietunies verstrekken bedrijfsleningen en doen dat met het concept van “ondernemers...

Omzetschade voor winkels door lockdown in de miljarden

Kredietunies financieren veel in de retail. Een branche die in veel CBS cijfers vanwege haar gemiddelde grootte van onder de 5 werknemers niet in de algehele cijfers wordt meegenomen. In de retailbranche werken echter ongeveer 350.000 mensen! Een branche waar we dus...