Onderhoud in de Tweede Kamer

De V.S.K. kijkt als mantelorganisatie van de Nederlandse kredietunies altijd naar hoe ondernemers hun groei financieren en hoe we daarbij kunnen helpen. Een innovatief en creatief mkb levert vaak mooie initiatieven op en deze initiatieven vragen vooral nu aan de...

Belangengroep Credit Union van het Europees Parlement

In december 2014 lanceerde ENCU ( de Europese Koepel van kredietunies) de zogenaamde Credit Union Interest Group van het Europees Parlement. De Belangengroep is een informele Europese Parlementaire Groep van alle partijen die twee keer per jaar (in de lente en de...

Kredietunies en de EU-wetgeving

In de huidige regelgeving voor banken, kredietunies en crowdfunders financiers worden (te) veel financiële regels op internationaal niveau vastgesteld. Het wordt steeds duidelijker dat nationale regelgevende instanties vaak een beperkte beoordelingsvrijheid...

Faillissementen stijgen! CBS?

Wereldwijd stijgen de faillissementen in 2022 met +10% en volgend jaar met +14%, in Nederland is de toename fors hoger: +24% in 2022 en +39% volgend jaar. Dit jaar dus 1 op de 4 bedrijven! Daarmee is Nederland het slechtst scorende land in de eurozone. Dat blijkt uit...