Onze Common Bond en onze Common Goal

Tijdens de coronacrisis hadden veel kredietunies te maken met mkb-ers die zware tijden beleefden en veel aanvragen voor steun indienden. Nu weten we allemaal dat het bouwen van een Community of Common Bond in Coronatijd (maar ook daarna…) veel moeilijker is dan...