De BMKB nader uitgelegd

Soms krijg je als kredietunie een aanvraag van een bedrijf dat de financiering niet rond krijgt, maar wel beschikt over goede bedrijfsperspectieven. De kredietunie beoordeelt dan het bedrijf en verstrekt eventueel de lening, maar vaak kun je als geaccrediteerde...

Schaf subsidies af en kom met een eenvoudig mkb-fonds

Alsof het afgesproken was. Gisteren meldde ik in een V.S.K.-artikel dat de Rekenkamer kritisch was over onze kabinetsaanpak van de subsidies voor het mkb. Ook uit andere hoek komt nu kritiek, maar ook een oplossing. Afgelopen vrijdag werd de zevende KB-Index, die elk...

Kredietunies dringen aan op evenredigheid in de EU

Europese regeldrang en hervormingen belasten kredietunies. Met name in Nederland. Geconfronteerd met een hele reeks hervormingen die van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid om hun gemeenschappen te kunnen bedienen, hebben leden van het European Network of Credit...