Nieuwsbrief Samenwerkende Kredietunies | November 2013

Even voorstellen

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies. De Vereniging Samenwerkende Kredietunies en Kredietcoöperaties is opgericht op 3 oktober door 5 initiatiefnemers:

  • De KBO (Kredietunie Bakkerij Ondernemers)
  • Kredietunie Zeeland
  • Kredietunie Midden-Nederland
  • Kredietunie Brabant
  • De BOVAG, als initiatiefnemer achter een binnenkort op te richten Kredietunie Mobiliteits Ondernemers.

Deze initiatiefnemers zijn  de eerste leden van Samenwerkende Kredietunies. Zij zijn allen bezig met het opzetten van een kredietunie binnen hun eigen branche, sector of regio.  Samenwerkende Kredietunies faciliteert de leden onder aanvoering van voorzitter Jan Kamminga en directeur Georgina Friederichs. Meer informatie over de Vereniging en haar leden kunt u vinden op www.samenwerkendekredietunies.nl .

Nieuws van de leden

  • KBO eerste krediet verstrekt!  Bij de KBO is de eerste succesvolle  kredietverlening  tot stand gekomen. De financieringsaanvraag      bedroeg  ruim € 60.000,- en was bestemd voor de vervanging van een oven.
  • KBO succesvolle eerste bijeenkomst. begin november heeft de KBO een succesvolle introductiebijeenkomst gehouden voor meer dan 100 (oud-)bakkerondernemers      en belangstellenden. Lees meer over de KBO op www.kredietuniebakkerij.nl
  • Kredietunie Zeeland werft  funding. Op 5 november jl. is de kredietunie Zeeland  gelanceerd tijdens de Contacta in Goes. Kredietunie Zeeland is nu actief  op zoek naar financiers. Voor meer informatie www.kredietuniezeeland.nl .
  • Kredietunie Midden-Nederland opgericht. Op 2 oktober is de Kredietunie Midden-Nederland opgericht. Een  aanvraag  voor kredietbemiddeling activiteiten is ingediend bij de AFM. Naar verwachting  kan Kredietunie Midden-Nederland vanaf  december kredietaanvragen in behandeling nemen. Meer informatie op www.kredietuniemiddennederland.nl

Wetgeving in beweging

De Tweede Kamer en het kabinet zijn enthousiast over de voorstellen van het CDA om de mogelijkheden voor kredietunies te verruimen.

In een Kamerdebat met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën , is afgelopen woensdag  de initiatiefnota van CDA Kamerleden Van Hijum en Mulder: “ruimte voor kredietunies” besproken. Minister  Dijsselbloem ondersteunt het initiatief om te kijken naar een apart toezicht regime voor kredietunies, dat meer ruimten kan geven. De minister biedt ambtelijke ondersteuning aan, om een initiatiefwetsvoorstel uit te werken. Dijsselbloem wees in het debat op Europese regelgeving over nieuwe kapitaaleisen voor banken die in ontwikkeling is. Deze Europese regelgeving moet wel de mogelijkheid geven voor een apart toezicht regime voor kredietunies. Dijsselbloem zal daarom in overleg blijven met de Europese Commissie om dit te bewerkstelligen.

Wordt aspirant lid van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies

Als er binnen uw branche of regio problemen zijn bij het verkrijgen van kredieten in het reguliere circuit, dan kunt u een eigen kredietunie te starten. Opstartende initiatieven hebben nu de mogelijkheid om aspirant lid te worden bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies. Zij betalen, zolang ze inde opstartfase zijn, nog niet de volle contributie maar een entrance fee van € 250,- . Het aspirant-lidmaatschap geeft de mogelijkheid om te leren van leden die reeds gestart zijn, en mede bepalend te zijn voor de toekomstige ontwikkelingen voor kredietunies. Aanmelden kan via: www.samenwerkendekredietunies.nl/startenvaneenkredietunie.

Meld u aan voor de nieuwsbrief van de Samenwerkende kredietunies.

Als u in het vervolg onze nieuwsbrief wil ontvangen, kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief op de website onder www.samenwerkendekredietunies.nl/kredietunie

 

 

 

Voor ondernemers door ondernemers | Telefoon: +316-25087429 | E-mail: info@samenwerkendekredietunies.nl