ff1b0914-c974-402c-8477-2c57de73ab88

Graag nodigt het bestuur van Kredietunie Brabant u uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 20 juni a.s., 16:00 bij Witlox van den Boomen te Waalre.

Het programma is als volgt:
16:00 uur Behandeling en goedkeuring van de jaarrekening 2016 (alleen voor leden)
16:20 uur Stand van zaken Kredietunie Brabant
16:30 uur Demonstratie van het nieuwe kredietbehandeling systeem
16:45 uur Pitches van nieuwe kredietaanvragen (meer informatie volgt nog)
17:15 uur Borrel
18:30 uur Einde bijeenkomst

Via de onderstaande knop kunt u zich aanmelden. Leden zijn welkom vanaf 16:00, geïnteresseerden vanaf 16:20 uur.

Aanmelden!