Archief

Welkom in het archief van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies. Hier kunt u al ons nieuws raadplegen van de afgelopen jaren. In de onderstaande zoekbalk kunt u specifieke zoekwoorden invullen om sneller bij de gewenste informatie te komen.

De bank in de schaduw: Schaduwbank?

De overheid vindt dat het toezicht op financiële instellingen beter moet. Daar horen ook kredietunies en andere non bancaire financiers inmiddels bij. Toezicht is echter niet alleen een zaak van de overheid via DNB en AFM. Branche-initiatieven (zelfregulering middels...

Lees meer

Terugveren?

Bounce-back banking: Hoe succesvol zijn we in het verstrekken van mkb-bedrijfsfinancieringen? Een bounce-back lening is een term die we vaak horen binnen de context van het verstrekken van bedrijfsfinancieringen aan het mkb in Europa. Het is een soort Engels...

Lees meer

Spaarpot ondernemers door coronacrisis flink geslonken

Het zal u niet verbazen: veel zelfstandigen hebben door de coronapandemie minder financiële reserves dan twee jaar geleden. Het gaat vooral om zzp’ers in beroepen die zwaar zijn geraakt door de crisis, zoals taxichauffeurs, schoonheidsspecialisten en kappers. Dat...

Lees meer

Gemeente en ondernemer hebben elkaar nodig

"Corona heeft gemeenten en ondernemers dichter bij elkaar gebracht, zo liet onze verkiezing van de mkb-vriendelijkste gemeente vorige week zien. Nu is de kunst om het ook ná corona zo te houden en straks na de gemeenteraadsverkiezingen vol in te zetten op lokaal...

Lees meer

Red ondernemers, geen banken

Kabinet: pak de niet-renderende en niet terug te betalen mkb-leningen aan. Red ondernemers door als overheid rechtstreeks de kredietnemende ondernemers te steunen, niet de banken  Dit zou als bijkomend voordeel de banken helpen om deze "wanbetalende" leningen van...

Lees meer

Luisterend oor of schreeuw in de nacht?

Dit demissionaire kabinet geeft veel geld uit aan het bestrijden van de crisis en laat een erfenis na voor het volgende kabinet. De komende jaren ligt er een rekening van €62 miljard op tafel die ergens van terugbetaald zal moeten worden. De rekening bestaat uit...

Lees meer

Weten we wel wie de vakbonden vertegenwoordigen?

In het pensioenakkoord en de berichtgeving daaromtrend zien we vaker dat gesproken wordt over een vertegenwoordiging van mensen die in feite niet vertenwoordigd worden door de vakbonden. Maar waar de uiteindelijke akkoorden en afspraken wel voor gelden. Zo ook met de...

Lees meer

Fonds voor non-bancaire financiers!

Het Dutch Alternative Credit Instrument Fonds (DACI) is van start gegaan! Vanuit de non-bancaire markt en met name de Stichting MKB financiering hebben we hier gezamenlijk lang op aangedrongen. Wij zijn als Kredietunies dan ook zeer verheugd met de oprichting van...

Lees meer

Coronasteun terugbetalen

Journalisten houden van vette en aansprekende koppen. Als je dan leest "Meer dan een vijfde van de totale coronasteun vanuit de overheid gaat naar ondernemers die vorig jaar meer omzet behaalden dan het jaar daarvoor", dan zijn de eerste tweets en reacties op de fora...

Lees meer

Oproep versterking eigen vermogen mkb!

Al eerder schreef ik over het initiatief van een Herstelfonds voor het mkb door de drie grootbanken en het ABP. U weet wat ik daarvan vond: Leuk voor de publiciteit van de grootbanken, maar om een paar grootbedrijven te helpen met overheidssteun? Daar hebben we geen...

Lees meer

Oprichting kredietregister nabij. Steun van Kredietunies!

We hebben al vaker vermeld dat CDA kamerlid Amhaouch zich zeer actief en productief inzet voor kredietunies in het bijzonder en de mkb-ers in het algemeen. Onlangs werd een motie van hem aangenomen om zo snel mogelijk te gaan starten met een vooronderzoek voor de...

Lees meer

Veel bedrijven moeten TVL-1 terugbetalen

De helft van de bedrijven moet mogelijk een deel of het gehele voorschot terugbetalen van de tegemoetkoming vaste lasten voor de periode juni tot september 2020 (TVL-1). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Het gaat om ondernemingen waarvan de eerste...

Lees meer

De wedergeboorte van de Nederlandse kredietunies

"Wat men alleen niet kan bereiken, kunnen velen samen.”  Met dit principe werden de twee sociale hervormers Wilhelm Raiffeisen en Hermann Schulze-Delitzsch in het midden van de 19e eeuw de pioniers van het coöperatieve kredietunieconcept. En zo ontstond een...

Lees meer

Economisch herstel in Nederland is nog broos

Een bericht in schril contrast met de woorden van Klaas Knot van DNB? "Het economisch herstel in Nederland is nog broos", waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De economie lijkt zich positief te ontwikkelen, maar er is nog veel onzekerheid. "Als over...

Lees meer

Hoe betaalt het mkb straks die coronasteun terug?

Kredietunies hebben ook tijdens de crisis bedrijven in de boeken staan die coronasteun (hebben) ontvangen van de overheid. Deze bedrijven vragen ons mee te denken om in de toekomst ook hun verplichtingen te kunnen blijven voldoen naast het terugbetalen van de...

Lees meer

Wereldwijde versterking positie non-bancaire financiers

De wereldwijde non bancaire sector heeft zowel in 2019 als in 2020 een gezonde groei doorgemaakt! Zo blijkt uit een gedegen rapport over onze branche. Het rapport geeft aan dat we als branche een sterkt ondersteunende rol hebben gespeeld in het vinden van...

Lees meer

Hoe staan we ervoor op financieringsgebied?

Financiers wijzen 40% van de financieringsaanvragen af, omdat ondernemers te weinig onderpand hebben (CBS Financieringsmonitor 2020). Andere redenen zijn onvoldoende rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Lees hier de conclusies van de CBS...

Lees meer

Seed Business Angel regeling nu ook voor Kredietunies?

Het kan de opmaat zijn voor een specifieke regeling voor Kredietunies Per 1 juli is de Seed Business Angel regeling opengesteld voor twee en meer zogenoemde business angels: ervaren ondernemers die willen investeren in veelbelovende startups. Voorheen konden slechts...

Lees meer

Non bancaire financiers in opmars

Het is altijd weer bemoedigend als cijfers aantonen dat kredietunies en andere non- bancaire financiers hun plek veroveren in de markt waaruit de banken zich terugtrekken. De tegenzin van banken om geld te verstrekken aan mkb-bedrijven is een kans gebleken voor...

Lees meer

Belasting- en premiedruk in 2020 weer hoger

De belasting- en premiedruk in Nederland is vorig jaar opnieuw gestegen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van het bruto binnenlands product (bbp), waarmee de omvang van de economie wordt gemeten, ging vorig jaar 39,2 procent direct naar...

Lees meer

Welke ondernemers hebben Coronakansen gepakt?

Bijna eenderde van de Nederlandse ondernemers heeft in het afgelopen jaar geïnvesteerd in de producten en diensten die zij aanbieden, zo blijkt uit onderzoek van financieringsplatform October. In het onderzoek zijn ruim 600 ondernemers gevraagd naar de impact van de...

Lees meer

Recovery Loan Scheme: De Britse Herstellening

De Britse Variant: de regeling Soms kun je kijken naar de regelingen in het buitenland om de MKB-ers er weer bovenop te helpen en wellicht kun je onderdelen ervan overnemen in het MKB-Herstelplan ("Mona Marshallplan"). Laten we eens kijken naar Engeland. Hun Recovery...

Lees meer

Britse bedrijven storten €1,2 miljard coronasteun terug

De Britse overheid heeft 1 miljard pond (1,2 miljard euro) teruggestort gekregen van bedrijven die een vorm van loonsteun hebben gekregen. Deze ondernemingen hadden achteraf gezien geen recht op de subsidies of hebben het geld uit eigen beweging teruggegeven. De...

Lees meer

Stapel op Stapelen?

Vastgoedfinanciering via non-banciare financiers wordt steeds polulairder. Ook wij merken de groei in aanvragen bij de Kredietunies. We zijn dan ook blij dat er een Kredietunie Bedrijfspanden is om ook de andere kredietunies van fundingsmogelijkheden te voorzien. Onze...

Lees meer

Buiten Nederland veel meer faillissementen na corona

Het aantal faillissementen ligt sinds corona in Nederland veel lager dan in andere landen in Europa. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan deze ontwikkeling niet los gezien worden van het palet aan steunmaatregelen door de Nederlandse overheid. De...

Lees meer

Win-Winner

De lock-down is (voorlopig...) voorbij en er ontstaat weer wat perspectief voor het getroffen mkb. Ondanks de positieve berichten van DNB over de situatie van dit segment, is vooral de k van het mkb op zoek naar extra kapitaal. Deze bedrijven hebben geen vet op de...

Lees meer

Spuugduur of Spuuglelijk?

Je moet de pers te vriend houden en de Toezichthouder ook. Dat zou zeker een vuistregel kunnen zijn voor bestuurders van belangenorganisaties. Maar soms maken beide actoren het te gortig, missen elke nuance en zetten ze daarmee een branche echt foutief neer. Wat je...

Lees meer

Financieel-Economische Innovatie

Ik werd via Linked in opmerkzaam gemaakt op het podcast kanaal van het lectoraat Financieel-Economische Innovatie. Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum Digital Business & Media en doet onderzoek op het gebied van veranderende informatiesystemen, goed...

Lees meer

Te weinig controles vooraf bij coronasteun ondernemers

Bij de coronasteun voor ondernemers in 2020 waren er te weinig controles vooraf. Daardoor was het voor fraudeurs eenvoudig om voorschotten aan te vragen en het geld te verduisteren voordat het misbruik ontdekt werd. Terugvordering was daardoor vaak niet mogelijk....

Lees meer