Archief

Welkom in het archief van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies. Hier kunt u al ons nieuws raadplegen van de afgelopen jaren. In de onderstaande zoekbalk kunt u specifieke zoekwoorden invullen om sneller bij de gewenste informatie te komen.

Onze Common Bond en onze Common Goal

Tijdens de coronacrisis hadden veel kredietunies te maken met mkb-ers die zware tijden beleefden en veel aanvragen voor steun indienden. Nu weten we allemaal dat het bouwen van een Community of Common Bond in Coronatijd (maar ook daarna...) veel moeilijker is dan...

Lees meer

Ondernemersvertrouwen daalt in derde kwartaal

Het zal bij de lezer dezes geen verbazing wekken: het ondernemersvertrouwen nam aan het begin van het derde kwartaal van 2022 af. Meer dan de helft van de ondernemers ( waaronder veel bakkers...) zegt kostenstijgingen voor een klein gedeelte of helemaal niet te kunnen...

Lees meer

Wanbetaling of Wenbetaling?

Tot nu toe lag het aantal wanbetalers in het bedrijfsleven op een historisch laag niveau, maar onze hoge inflatie zorgt voor meer en meer problemen en de wanbetalingen zijn substantieel toegenomen in Nederland. Vooral de hoge energieprijzen spelen mkb-ondernemers (...

Lees meer

Als Belasting een onoverkomelijke belasting wordt

Het is bijna zo ver. Vanaf volgende maand moeten ondernemers hun openstaande "coronarekening" bij de fiscus voldoen. Veel ondernemers slapen er niet van en zijn bang om vermorzeld te worden tussen aflossingen, gestegen inflatie en beknibbelende consumenten. Een mkb-er...

Lees meer

Aanpassing erfregels: Familiebedrijven midscheeps geraakt

‘Aanpassing van de spelregels voor de overdracht van familiebedrijven aan de volgende generatie kan desastreus uitpakken voor onder meer de vele middelgrote familiebedrijven in ons land.’ Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW en Familiebedrijven Nederland vandaag in...

Lees meer

De tarieven van andere non-bancaire vastgoedfinanciers

Als kredietunies krijgen we de laatste tijd veel vragen voor financieringen voor (vastgoed-)ondernemers of aanvragers die via een financieel adviseur op zoek zijn naar een vastgoedlening van een non-bancaire financier. We willen in onze acceptatie natuurlijk tegen de...

Lees meer

Kabinet wil één loket voor mkb-financieringen

Het voorstel waarvan we wisten dat het zou komen....... Mkb’ers moeten straks bij één loket terechtkunnen voor financiering, laat minister Adriaansens van Economische Zaken weten. Ze wil gaan praten met banken, bedrijven en verschillende organisaties over zo’n...

Lees meer

Onderzoek: 1 op de 3 kleine bedrijven technisch failliet!

Het gaat niet goed met kleine bedrijven in Nederland. Het aantal technisch failliete bedrijven is in het eerste kwartaal gegroeid, en voor het zesde kwartaal op rij zakt de investeringsbereidheid bij de kleinbedrijf ondernemers. Het aantal bedrijfssluitingen voor dit...

Lees meer

Kredietunies: anders en nog transparanter dan crowdfunders

Wij plaatsten het ook al eerder op deze site onder Nieuws: er verschenen in het Financiële Dagblad opmerkelijke artikelen over het vermeende gebrek aan transparantie bij crowdfunding-platformen. Nu moet ik zeggen dat dagbladen vaak graag omwille van de oplage een paar...

Lees meer

Helpdesk MijnKredietunie.nl overgedragen

Eind vorige week is de helpdesk van ons platform MijnKredietunie.nl overgedragen aan een team van drie mensen binnen de V.S.K.. (i.c. C.K.U.) . Het team bestaat uit Anne-Marie van der Lee (directeur), Akbal Mohamed (ICT) en H.J. Folkers (Bestuur). Een groot deel van...

Lees meer

Gesprek V.S.K. met Mustafa Amhaouch (CDA)

Op donderdag 9 juni vond er een gesprek in de Tweede Kamer plaats tussen Dhr. Mustafa Amhaouch (CDA), Dhr. Akbal Mohamed (Stichting Stabij) en ondergetekende. We hadden dit gesprek in het kader van de voortgang van het opzetten van een platform in Nederland naar...

Lees meer

Onderhoud in de Tweede Kamer

De V.S.K. kijkt als mantelorganisatie van de Nederlandse kredietunies altijd naar hoe ondernemers hun groei financieren en hoe we daarbij kunnen helpen. Een innovatief en creatief mkb levert vaak mooie initiatieven op en deze initiatieven vragen vooral nu aan de...

Lees meer

Belangengroep Credit Union van het Europees Parlement

In december 2014 lanceerde ENCU ( de Europese Koepel van kredietunies) de zogenaamde Credit Union Interest Group van het Europees Parlement. De Belangengroep is een informele Europese Parlementaire Groep van alle partijen die twee keer per jaar (in de lente en de...

Lees meer

Kredietunies en de EU-wetgeving

In de huidige regelgeving voor banken, kredietunies en crowdfunders financiers worden (te) veel financiële regels op internationaal niveau vastgesteld. Het wordt steeds duidelijker dat nationale regelgevende instanties vaak een beperkte beoordelingsvrijheid...

Lees meer

Faillissementen stijgen! CBS?

Wereldwijd stijgen de faillissementen in 2022 met +10% en volgend jaar met +14%, in Nederland is de toename fors hoger: +24% in 2022 en +39% volgend jaar. Dit jaar dus 1 op de 4 bedrijven! Daarmee is Nederland het slechtst scorende land in de eurozone. Dat blijkt uit...

Lees meer

Samen het beste financieringsvoorstel regelen

Als we onze kredietunies vragen wat een mkb-er het meest belangrijk vindt aan een financieringsvoorstel van een kredietunie dan is steevast het antwoord: een zo laag mogelijke rente. Begrijpelijk, want daarop kun je vergelijken en budgetteren, maar bij een...

Lees meer

DE KREDIETUNIES ZIJN ER VOOR HET MKB!

De coronacrisis is voorlopig even voorbij en mkb-ondernemers willen weer aan de slag om de opgelopen coronaschade weer te herstellen. Om je nu als mkb-er weer uit de coronacrisis te investeren moeten er nieuwe plannen gesmeed worden om het bedrijf verder vooruit te...

Lees meer

Kredietunie(k)

Het zal niet aan uw aandacht ontsnapt zijn: het Nederlandse MKB heeft het moeilijk. De mkb-ondernemers hebben dankzij overheidssteun en uitstel van belastingen de afgelopen twee jaar overleefd, maar nu komt de periode van terugbetalen. Banken blijven terughoudend om...

Lees meer

De BBB denkt met u mee!

Er is nogal wat gaande in de non-bancaire financieringswereld. De Tweede Kamer gaf onlangs aan de minister van EZK een duidelijk signaal af met de wens om een “mkb-bank (-platform)” op te zetten zonder bankvergunning. Nu roep en schrijf ik al een hele tijd dat...

Lees meer

Verlenging overgangsperiode voor crowdfunding

Terwijl de Europese Verordening 2020/1503 een echte kans biedt voor de groeiende crowdfundingsector, zijn de Franse en Duitse platforms voorstander van verlenging van de overgangsperiode voor het verkrijgen van PSFP-accreditatie. De deadline van 10 november 2022 lijkt...

Lees meer

De Binnenvaart wil verduurzamen, maar mist financiering

De Binnenvaart werd net als de rest van de wereld hard getroffen door de coronacrisis, maar de Binnenvaart toonde zich krachtig en wendbaar. Het is een mooie sector om trots op te zijn en met zo’n 8300 schepen levert ze iedere dag opnieuw een essentiële bijdrage aan...

Lees meer

De deur platlopen bij EZK? Kredietunies als mkb-bank?

We waren erg blij bij de V.S.K. Blij met de aangenomen motie om een bank voor het mkb in Nederland te realiseren. De motie werd gelukkig breed gedragen en "daarmee is het tijd om door te pakken", meent de indiener Mustafa Amhaouch (CDA). ,,Dit is een duidelijk signaal...

Lees meer

De Kredietunie als MKB Bank

Dat er een oplossing moet komen voor een betere toegang tot bedrijfskredieten voor het mkb, dat is wel duidelijk. Er zal dan ook, naar Engels voorbeeld, een nieuwe bankoplossing voor de naar bedrijfsfinanciering-zoekende mkb ondernemer komen. Een motie (M....

Lees meer

Steun aan Oekraine vanuit kredietunies

Kredietverenigingen in Oekraïne ontvangen een tweede tranche van $ 1 miljoen om landbouwleningen in oorlogstijd te hervatten. Dit gebeurt middels een gezamenlijk USAID/Worldwide Foundation for Credit Unions-initiatief om partnerkredietverenigingen te helpen om te...

Lees meer

Prima plan, geen geld van de bank? Vraag een kredietunie!

Kredietunies. Waarom zijn ze zo populair en wat betekenen ze -ook na de coronacrisis- voor de lokale economie? Het concept is simpel: een groep ondernemers stopt geld in een pot waaruit andere ondernemers geld kunnen lenen. Precies zoals een boerenleenbank vroeger ook...

Lees meer

Stijging faillissementen. Meer stoppers en minder starters

Het aantal starters in maart 2022 is lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Met 23.639 starters is de afname 8%. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over maart 2022. Het aantal stoppers is met 12.966 juist 8% hoger dan in maart vorig jaar. Het totaal...

Lees meer

Hoe gaan we die €20 miljard terugbetalen?

Ik blijf het vreemd vinden. De lange termijn scenario’s van de overheid om de komende jaren met de corona-pandemie om te gaan zijn al bekend, maar naast de "snelle" beslissing om per 1 april 2022 de corona steunmaatregelen te stoppen zien we nog geen toekomstgericht...

Lees meer

KVK rekent op meer faillissementen en bedrijfsbeëindigingen

De komende maanden zullen meer bedrijven dan de afgelopen periode stoppen of failliet gaan, stelt de KVK op basis van eigen onderzoek. Veel ondernemingen staan er na twee jaar coronacrisis niet goed voor en hebben een hoge schuldenlast. Van de ondervraagde ondernemers...

Lees meer

Kredietunies in Oekraïne schieten bevolking te hulp!

De Russische invasie van Oekraïne heeft niet alleen het Oekraïense volk veel leed gebracht, het heeft ook de voorheen functionele communicatie- en transportkanalen verstoord. In de nieuwe realiteit van Oekraïne in oorlogstijd spelen digitale kanalen een sleutelrol bij...

Lees meer

Bijna 39.000 ondernemers meldden zich voor TVL in 2022

Over het eerste kwartaal van 2022 hebben bijna 39.000 ondernemers een tegemoetkoming in vaste lasten aangevraagd vanwege de coronaschade. Vooral restaurants, die vanwege de verscherpte coronamaatregelen op slot moesten, hielden hun hand op voor noodsteun. Daarnaast...

Lees meer

‘Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan’ naar Tweede Kamer

Ook het tweede jaar van de coronacrisis heeft een gat geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was vorig jaar sprake van een overheidstekort van 22 miljard euro. Na het eerste coronajaar resteerde een tekort...

Lees meer

Jacco Vonhof: impact oorlog veel groter dan corona

De impact van de oorlog in Oekraïne is economisch "vele malen groter" dan de impact van de coronacrisis. Dat zei de voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland Jacco Vonhof in het televisieprogramma WNL op Zondag. Vonhof zei zich in eerste instantie zorgen te...

Lees meer