Archief

Welkom in het archief van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies. Hier kunt u al ons nieuws raadplegen van de afgelopen jaren. In de onderstaande zoekbalk kunt u specifieke zoekwoorden invullen om sneller bij de gewenste informatie te komen.

Scheepvaart verdient het meeste geld sinds 2008

Het zijn gouden tijden voor de wereldwijde scheepvaartindustrie. De sector verdient het meeste geld sinds 2008 door een combinatie van een stijgende vraag naar goederen en een mondiale leveringsketen die bezwijkt onder het gewicht van de coronapandemie waardoor...

Lees meer

Gaan Banken hulp bieden aan het mkb na stoppen overheidssteun?

De banken zijn de laatste tijd opeens weer bezig met het zich roeren in de strijd om het analyseren van de financiele gevolgen van de coronacrisis, de geboden oplossingen, de gemaakte fouten en het Zwartepieten. Het welbekende achterafpraten. Laatstelijk ook weer een...

Lees meer

Investeerders jagen op Nederlandse middelgrote bedrijven

Dit jaar belooft een recordjaar te worden voor private equity-deals. Investeerders tuimelen over elkaar heen om met name Nederlandse middelgrote bedrijven op te kopen. De coronacrisis heeft hen minder geraakt dan in het buitenland. Optimisme neemt toe Nederland doet...

Lees meer

Welke financiële coronamaatregelen gelden nog dit jaar?

Per 1 oktober vervallen generieke steunmaatregelen NOW, TVL, Tozo en TONK. Enkele andere coronaregelingen, bijvoorbeeld het onbelast vergoeden van reiskosten, lopen nog wel door tot het eind van het jaar. Welke zijn dit? 1. Onbelaste reiskostenvergoeding In ieder...

Lees meer

Profiteert Horeca van versoepelingen in tweede kwartaal ?

Onderzoekers onderzoeken veel, maar vaak leggen ze hun eigen cijfers verkeerd uit. De horeca heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de versoepelingen van de coronamaatregelen, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) that is.... "Mede daardoor steeg...

Lees meer

Zijn de meeste bedrijven echt optimistisch over hun toekomst?

Ik ben een rasoptimist. Vaak is dat een onhebbelijkheid van veel ondernemers. Als dat optimisme echter ook vanuit onderzoekers komt die enquetes hebben gedaan, dan moet je oppassen voor hun conclusies. Ook het aanhalen ervan in discussies aangaande de noodzaak van...

Lees meer

CPB vindt het echt tijd om te stoppen met massale coronasteun

Het CPB trekt al weer voorbarige en voorspellende conclusies? Het is over vier weken echt tijd om te stoppen met de massale coronasteun aan bedrijven. Die boodschap geeft het Centraal Planbureau (CPB) bij zijn nieuwe economische ramingen mee aan het demissionaire...

Lees meer

Winkelleegstand in centra grote steden loopt op

De leegstand in de stadscentra van grote steden is de afgelopen maanden opgelopen. Die steden hebben meer te lijden onder de gevolgen van corona dan andere winkelgebieden. Zo winkelen mensen liever dicht bij huis, blijven toeristen weg en zijn mensen veel meer online...

Lees meer

Keurbekennen?

Een Kredietunie is mijns inziens het meest transparante, het meest democratische en governance-wise het best ingerichte bedijfsfinancieringsmodel van nu. Maar daarnaast ook het beste model van de toekomst. Dat we daarbij ook naar buiten toe deze voor de ondernemer...

Lees meer

Vaak ondernemingen met één persoon failliet verklaard

Ruim 62% van de faillissementen in het tweede kwartaal van 2021 betrof een onderneming met één werkzame persoon. Een jaar eerder maakten ondernemingen met één werkzame persoon nog minder dan de helft van het totaal aantal mkb-faillissementen uit. Dit maakte het...

Lees meer

Ondernemersvertrouwen stijgt. Ook in horeca

Ondernemers waren aan het begin van het derde kwartaal optimistischer dan ooit gestemd over de economie. Met name horecaondernemers werden een stuk positiever. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mede daardoor steeg de graadmeter van het...

Lees meer

TVL Q2: inmiddels 490 miljoen euro uitgekeerd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in het tweede kwartaal van de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL) van de 46.276 aanvragen inmiddels 28.241 aanvragen goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 490 miljoen euro.De RVO geeft aan dat het wat...

Lees meer

Moeten financiers het coronajaar wegstrepen?

De lockdown hebben we achter ons gelaten. Bedrijven hebben hun deuren weer geopend. Toch gaat ook deze periode gepaard met spanning en onzekerheid. Steunpakketten stoppen, schulden moeten worden afbetaald en financiering van banken rondkrijgen, is knap lastig...

Lees meer

Brussel: Nederlandse economie herstelt sneller dan verwacht

Nederland herstelt nog sneller en beter van de coronacrisis dan in Brussel werd verwacht. De Europese Commissie rekent op een economische groei van 3,3 procent in 2021, een stuk meer dan ze eerder dit jaar voorspelde. In mei ging het om 2,3 procent en in februari...

Lees meer

Minister van Financien: nog een keer?

Meer dan 7 jaar geleden besteedde Jeroen Dijsselbloem aandacht aan de kredietunies toen er een plan van het CDA werd ingediend om het opzetten van coöperatieve kredietunies voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) te stimuleren. Er zijn inmiddels tientallen kredietunies...

Lees meer

Kredietunies: meer dan lage rente alleen

Soms vergeet je wel eens wat een branche in tien jaar heeft bereikt. Het maakt niet uit hoe oud je als branche bent, het gaat erom wat je als branche met je tijd doet. De alternatieve financieringsmarkt heeft in 10 jaar tijd ontzettend veel bereikt. Onze branche is...

Lees meer

Kredietunies als Burenleenbank

Lenen van elkaar, leren van elkaar Stelling: Als we in Nederland ook dezelfde positie zouden innemen als de "Credit Unions" in Amerika, dan hadden we als kredietunies tijdens de coronakredietcrisis nog meer kunnen laten zien van onze sociaal-maatschappelijke...

Lees meer

De bank in de schaduw: Schaduwbank?

De overheid vindt dat het toezicht op financiële instellingen beter moet. Daar horen ook kredietunies en andere non bancaire financiers inmiddels bij. Toezicht is echter niet alleen een zaak van de overheid via DNB en AFM. Branche-initiatieven (zelfregulering middels...

Lees meer

Terugveren?

Bounce-back banking: Hoe succesvol zijn we in het verstrekken van mkb-bedrijfsfinancieringen? Een bounce-back lening is een term die we vaak horen binnen de context van het verstrekken van bedrijfsfinancieringen aan het mkb in Europa. Het is een soort Engels...

Lees meer

Spaarpot ondernemers door coronacrisis flink geslonken

Het zal u niet verbazen: veel zelfstandigen hebben door de coronapandemie minder financiële reserves dan twee jaar geleden. Het gaat vooral om zzp’ers in beroepen die zwaar zijn geraakt door de crisis, zoals taxichauffeurs, schoonheidsspecialisten en kappers. Dat...

Lees meer

Gemeente en ondernemer hebben elkaar nodig

"Corona heeft gemeenten en ondernemers dichter bij elkaar gebracht, zo liet onze verkiezing van de mkb-vriendelijkste gemeente vorige week zien. Nu is de kunst om het ook ná corona zo te houden en straks na de gemeenteraadsverkiezingen vol in te zetten op lokaal...

Lees meer

Red ondernemers, geen banken

Kabinet: pak de niet-renderende en niet terug te betalen mkb-leningen aan. Red ondernemers door als overheid rechtstreeks de kredietnemende ondernemers te steunen, niet de banken  Dit zou als bijkomend voordeel de banken helpen om deze "wanbetalende" leningen van...

Lees meer

Luisterend oor of schreeuw in de nacht?

Dit demissionaire kabinet geeft veel geld uit aan het bestrijden van de crisis en laat een erfenis na voor het volgende kabinet. De komende jaren ligt er een rekening van €62 miljard op tafel die ergens van terugbetaald zal moeten worden. De rekening bestaat uit...

Lees meer

Weten we wel wie de vakbonden vertegenwoordigen?

In het pensioenakkoord en de berichtgeving daaromtrend zien we vaker dat gesproken wordt over een vertegenwoordiging van mensen die in feite niet vertenwoordigd worden door de vakbonden. Maar waar de uiteindelijke akkoorden en afspraken wel voor gelden. Zo ook met de...

Lees meer

Fonds voor non-bancaire financiers!

Het Dutch Alternative Credit Instrument Fonds (DACI) is van start gegaan! Vanuit de non-bancaire markt en met name de Stichting MKB financiering hebben we hier gezamenlijk lang op aangedrongen. Wij zijn als Kredietunies dan ook zeer verheugd met de oprichting van...

Lees meer

Coronasteun terugbetalen

Journalisten houden van vette en aansprekende koppen. Als je dan leest "Meer dan een vijfde van de totale coronasteun vanuit de overheid gaat naar ondernemers die vorig jaar meer omzet behaalden dan het jaar daarvoor", dan zijn de eerste tweets en reacties op de fora...

Lees meer

Oproep versterking eigen vermogen mkb!

Al eerder schreef ik over het initiatief van een Herstelfonds voor het mkb door de drie grootbanken en het ABP. U weet wat ik daarvan vond: Leuk voor de publiciteit van de grootbanken, maar om een paar grootbedrijven te helpen met overheidssteun? Daar hebben we geen...

Lees meer

Oprichting kredietregister nabij. Steun van Kredietunies!

We hebben al vaker vermeld dat CDA kamerlid Amhaouch zich zeer actief en productief inzet voor kredietunies in het bijzonder en de mkb-ers in het algemeen. Onlangs werd een motie van hem aangenomen om zo snel mogelijk te gaan starten met een vooronderzoek voor de...

Lees meer

Veel bedrijven moeten TVL-1 terugbetalen

De helft van de bedrijven moet mogelijk een deel of het gehele voorschot terugbetalen van de tegemoetkoming vaste lasten voor de periode juni tot september 2020 (TVL-1). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Het gaat om ondernemingen waarvan de eerste...

Lees meer

De wedergeboorte van de Nederlandse kredietunies

"Wat men alleen niet kan bereiken, kunnen velen samen.”  Met dit principe werden de twee sociale hervormers Wilhelm Raiffeisen en Hermann Schulze-Delitzsch in het midden van de 19e eeuw de pioniers van het coöperatieve kredietunieconcept. En zo ontstond een...

Lees meer

Economisch herstel in Nederland is nog broos

Een bericht in schril contrast met de woorden van Klaas Knot van DNB? "Het economisch herstel in Nederland is nog broos", waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De economie lijkt zich positief te ontwikkelen, maar er is nog veel onzekerheid. "Als over...

Lees meer

Hoe betaalt het mkb straks die coronasteun terug?

Kredietunies hebben ook tijdens de crisis bedrijven in de boeken staan die coronasteun (hebben) ontvangen van de overheid. Deze bedrijven vragen ons mee te denken om in de toekomst ook hun verplichtingen te kunnen blijven voldoen naast het terugbetalen van de...

Lees meer