The Credit Union Times heeft een artikel gepubliceerd over de situatie in Nederland voor kredietunies. The Credit Union Times geeft informatie en nieuws voor kredietunies in internationaal verband. Michael Edwards, vice president van de WOCCU (world Council of Credit unions), stelt in het artikel dat een uitzondering in de wetgeving noodzakelijk is om levensvatbare kredietunies een kans te geven. De eis van een startkapitaal van € 5 mln. maakt starten zo goed als onmogelijk, andere  eisen van CRD IV/Basel III zijn duur en een overkill voor kleine kredietunies volgens Edwards. De conceptwet kredietunies, opgesteld door Eddy van Hijum en Agnes mulder van het CDA. Die nu ter consultatie is verspreid, is een eerste stap om ruimte te scheppen voor kredietunies.

Voor de inhoud van het artikel klik op de volgende link: Artikel Credit Union Times