Nu de Wet Toezicht Kredietunies is aangenomen door de Eerste Kamer gaan coöperatieve instellingen op zoek naar steun bij provincies en pensioenfondsen voor meer ondersteuning, aldus een artikel in het blad Baaz. 

Met de instemming van de Eerste Kamer voor de Wet Toezicht Kredietunies in de achterzak, gaan de coöperatieve instellingen op zoek naar steun bij provincies en pensioenfondsen voor meer ondersteuning.Lees het artikel in Baaz.