Het Bestuur van de VSK heeft in de afgelopen periode meegedaan aan het onderzoek naar de bekendheid van de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze wet gaat op 1 juli 2021 in.

Hierbij sturen wij onze leden dan ook de uitkomsten van het onderzoek. Omdat 60% van de bestuurders nog nooit gehoord heeft van de WBTR, zal het bureau DNA/IVBB de uitkomsten ook delen met de circa 150 andere koepelorganisaties en met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

WBTR-stappenplan – WBTR-programma

Download hier het onderzoek

Naar onze mening heeft de bekendheid van de WBTR een stevige extra stimulans nodig!

Kijk ook binnen uw eigen kredietunie naar de implicaties en bezoek de WBTR-site