Onlangs informeerde de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst ons over de actuele situatie met betrekking tot de betalingsregeling voor belastingschulden die zien op de coronaperiode. Ruim 100.000 ondernemingen blijken een ongeoorloofde achterstand hebben met het aflossen van de coronabelastingschulden.

Wie geen actie onderneemt, ontvangt half april een herinnering van de Belastingdienst om tot actie over te gaan. Men heeft daar dan nog twee weken de tijd voor. Wie dan nog niets doet, ontvangt vanaf half mei een beschikking waarmee de betalingsregeling wordt ingetrokken. Het beleid van het kabinet biedt geen ruimte voor verder betalingsuitstel.

Benut de mogelijkheden

Het is absoluut niet verstandig voor ondernemers om de mogelijkheid om hun coronabelastingschulden in 5 jaar tijd af te lossen in de waagschaal te stellen. Het lijkt ons belangrijk en urgent om aandacht te vragen voor deze problematiek. Veel ondernemers weten niet dat er meerdere mogelijkheden zijn om de betalingsproblematiek aan te pakken.

Corona

Sinds oktober 2022 moeten ondernemers die een belastingschuld hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis deze schuld in 60 maandelijkse termijnen terugbetalen. Daarnaast dienen zij hun reguliere aangifte- en betaalverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 na te komen om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling. Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat 73.000 ondernemingen nog niet zijn gestart met aflossen, 30.000 ondernemingen lopen een of meerdere termijnen achter.

Omdat er nog veel ondernemers achterlopen met het aflossen van de opgebouwde schuld of zelfs helemaal nog niets hebben afgelost, zoekt de Belastingdienst vanaf deze maand extra contact. Zo worden ondernemers nogmaals gewezen op de mogelijkheden voor versoepelingen in de betalingsregeling. Ook wijst de Belastingdienst hen op de mogelijkheden om in contact te komen met hulpverleningsinstanties (zoals gemeenten en Kamer van Koophandel) als zij ondersteuning nodig hebben. Daarnaast wijst de fiscus op de actuele informatie op hun website.

Meervoudige schuldenproblematiek

Bij een groot deel van deze ondernemingen is sprake van meervoudige schuldenproblematiek. Dat houdt in dat deze ondernemingen ook nog schulden open hebben openstaan bij het UWV in verband met de NOW en/of RVO in verband met de TVL. Daarnaast is er nog een categorie ondernemingen die ook nog schulden hebben bij verhuurders en toeleveranciers. In enkele gevallen is er ook nog sprake van aflossingsproblematiek bij financiers.

Geen generieke kwijtschelding

De praktijk leert dat een deel van deze ondernemers hoopt dat het kabinet zal besluiten om deze schuld alsnog kwijt te schelden. De staatssecretaris heeft duidelijk gemaakt dat dit niet zal gebeuren. Dat zou ook niet eerlijk zijn tegenover de vele ondernemers die hun verplichtingen wel zijn nagekomen. Verder is niet realistisch om te verwachten dat er nog meer versoepelingen aan zitten te komen.

Mogelijkheden om het schuldenvraagstuk aan te pakken

Belastingdienst

Betaalpauze

De Belastingdienst biedt de mogelijkheid aan ondernemingen om een betaalpauze van 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen. Het is tot 1 april 2023 nog mogelijk om een betaalpauze met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2022 aan te vragen.

Verlenging aflossingstermijn

Ondernemingen met een schuld van € 10.000 of meer kunnen bij de Belastingdienst een onderbouwd verzoek indienen om de aflossingstermijn van 60 maanden op te rekken naar 84 maanden. Een van de voorwaarden daarbij is dat de onderneming in de kern financieel gezond en levensvatbaar is.

Sanering

Voor ondernemers die alleen levensvatbaar zijn als de Belastingdienst een deel van de belastingschuld kwijtscheldt, hanteert de Belastingdienst tot 1 oktober 2023 een ‘soepel’ beleid. Hieraan stelt de Belastingdienst wel de nodige voorwaarden.

UWV

Betaalpauze

Ondernemingen die nu niet aan hun betalingsverplichtingen in verband met het terugbetalen van de NOW kunnen voldoen, kunnen bij het UWV vragen om een betaalpauze van maximaal 12 maanden. Deze betaalpauze geldt voor iedere afzonderlijke afgegeven beschikking.

Verlenging aflostermijn

Ondernemingen kunnen bij het UWV ook een verzoek indienen om hun NOW-schuld in 60 maandelijkse termijnen af te lossen. Dit kan voor iedere afzonderlijke afgegeven beschikking.

RVO

Betaalpauze

Ondernemingen die nu niet aan hun betalingsverplichtingen in verband met het terugbetalen van de TVL kunnen voldoen, kunnen bij het RVO telefonisch vragen om een betaalpauze.

Verlenging aflostermijn

Ondernemingen kunnen bij het RVO ook een verzoek indienen om hun TVL-schuld in 6, 12, 18 of 24 maandelijkse termijnen af te lossen. In een persoonlijke regeling kan aflossing in maximaal 60 maandelijkse termijnen worden afgesproken.

Bron: Accountant/De Ondernemer/Accountancy