Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies bestaat uit de volgende personen:

Rutger Koopmans           Voorzitter

Johan Weggeman            Kredietunie Bakkerij Ondernemers

Jan Fremeijer                   Voorzitter Kredietunie Brabant

Marco Tetteroo               Bestuurslid Kredietunie Kennemerland

Di Yung Li                          Bestuurslid Chinese Kredietunie Nederland

Georgie Friederichs          Adviseur Samenwerkende Kredietunies

De Raad van Advies bestaat de uit de volgende personen:

Peter de Groot                     Adviseur en Toezichthouder
Paul Dinkgreve                    Voorzitter SRA

 

De vereniging werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken, en een aantal andere partners