Met Prinsjesdag in het verschiet moet je soms als regering even wat inleidende mededelingen doen aangaande positieve ontwikkelingen. Deze keer is het de Belastingdienst die “in het zonnetje” wordt gezet. Versoepelingen zijn uiteraard altijd goed om te communiceren en sterken het vertrouwen. En dat heeft dit kabinet wel nodig.

Het wordt voor sommige ondernemingen namelijk mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van vijf naar zeven jaar. Het gaat hierbij om in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan tienduizend euro.

Ondernemers moeten vanaf 1 oktober aanstaande beginnen met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de coronapandemie hebben opgebouwd. Het tijdelijk uitstel van belastingbetaling was onderdeel van het coronasteunpakket. In totaal hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruik gemaakt van dit uitstel.

Het besluit om de aflossingstermijn te verlengen is genomen op verzoek van de Tweede Kamer en kwam niet vanuit het Kabinet. Met deze nu goedgekeurde verlenging wil het kabinet ondernemingen helpen die financieel gezond zijn, maar te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen. Wel verbindt het kabinet voorwaarden aan de verlenging, om te voorkomen dat ondernemingen die de verlenging niet nodig hebben er gebruik van maken. 

Belastingschulden: uitstel van betaling, kwijtschelden of saneren -  BelastingBelangen

Niet in aanmerking

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voor staan, komen niet in aanmerking voor extra verlenging van de betalingsregeling. Dat geldt ook voor ondernemers die een hoge belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt. Ook bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan €10.000 zijn uitgesloten van de verlenging.

Voor de verlenging moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Daaruit moet blijken dat de schuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar. Bij een schuld vanaf €50.000 wordt meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld tussen €10.000 en €50.000. De Belastingdienst toetst het verzoek op basis van de aangeleverde gegevens. Een verzoek kan de hele looptijd van de betalingsregeling aangevraagd worden.

Per kwartaal betalen en betaalpauze

Voor de zomer is al in kaart gebracht welke problemen ondernemers ervaren bij het aflossen van hun coronabelastingschuld, via internetconsultatie en door gesprekken met getroffen sectoren. Hieruit kwamen twee mogelijkheden naar voren om ondernemers meer flexibiliteit te bieden bij het terugbetalen: per kwartaal betalen in plaats van per maand en het mogelijk maken een eenmalige betaalpauze van drie maanden in te lassen.

Dit kan bijvoorbeeld helpen bij bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Om hiervan gebruik te maken moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen, waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Totale schuld

De verlenging van de betalingsregeling leidt er toe dat een deel van de totale openstaande schuld maximaal twee jaar later wordt afgelost. Afgelopen voorjaar werd al bekend dat het kabinet er rekening mee houdt dat dertig procent van de totale schuld niet terugbetaald kan worden. De verlenging van de betalingsregeling leidt er naar verwachting niet toe dat dit percentage toe- of afneemt. Voor de begroting zijn de gevolgen daardoor beperkt, aldus het kabinet.

Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van samen ruim 19 miljard euro. Een deel van de ondernemers die gebruikt heeft gemaakt van het belastinguitstel heeft de schuld al deels of volledig afbetaald. Hierdoor is inmiddels 28 miljard van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost.

Bron: Ministerie van Financiën