Zoals we allemaal weten bij de V.S.K. is het mkb van grote waarde voor de Nederlandse economie. Wij als branchevereniging koesteren het mkb en vervullen al 10 jaar onze financieringsrol voor ondernemend Nederland.

Ons mkb is verantwoordelijk voor ruim 70 procent van de werkgelegenheid. Een kansrijk ondernemersklimaat en economische dynamiek zijn van groot belang. Daarbij is een goed werkende financieringsmarkt cruciaal voor mkb’ers om passende financiering te vinden voor groei, vernieuwing en investeringen in transities. In de afgelopen jaren hebben kredietunies verder gebouwd aan een sterke financieringsmarkt voor het mkb.

Bij de V.S.K. richten we ons blijvend op de volgende 4 aspecten van onze dienstverlening:

Een gevarieerd financieringsaanbod
We moeten helpen om het mkb in zijn kracht te zetten. Daarom zijn wij als eerste aan zet. Daar waar belemmeringen zijn, bieden ook kredietunies namelijk gerichte ondersteuning in het financieringslandschap, met gebruikmaking van bestaande overheidsregelingen. Zo zijn in Nederland via de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) het afgelopen jaar 1.042 kredieten verstrekt met een garantie voor een totaalbedrag van € 326 mln. Het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI) stelt financiering beschikbaar voor alternatieve financiers zoals kredietunies.

Zo is via een eerste impuls van € 55 mln. aan overheidsmiddelen naar schatting € 910 mln. aan financiering voor het mkb beschikbaar gekomen. Kredietunies begeleiden ondernemers op weg naar financiering en verstrekken ook langs deze regelingen kredieten en microkredieten. Verder is er een nieuwe regeling onder de BMKB geopend: de BMKB-groen voor investeringen in verduurzaming en ook daar kunnen kredietunies gebruik van maken.

Verbeterde vindbaarheid van kredietunies

Kredietunies slagen er al jaren in om financiering eenvoudiger maken het mkb. Daarom moeten de vindbaarheid van de financiering voor ondernemers via kredietunies vergroten. De V.S.K. kan nog meer de algemene financierings-hub van alle kredietunies zijn en de vindbaarheid van onze “financieringsfilosofie” vergroten en een overzicht bieden van onze sectorale, etnische en regionale kredietunies. Onze Financieringsdesk (d.m.v. de Centrale Kredietunie) kan daarbij nog prominenter worden gepositioneerd en als hub een centrale rol vervullen in de doorverwijzing en begeleiding van ondernemers die op zoek zijn naar alternatieve financiering. Maar we kunnen als kredietunies ook meer en meer mogelijkheden aanbieden op het gebied van stapelfinancieringen met andere financiers

Een geprofessionaliseerde keten van kredietunies

We kennen in Nederland inmiddels een sterke alternatieve financieringsmarkt, die de afgelopen jaren flink gegroeid is. Dit zorgt voor gezonde concurrentie, vernieuwing en voorziet in de uiteenlopende financieringsbehoeften van het mkb. Wij kunnen gebruik maken van DACI en de BMKB en daarnaast in samenwerking met de regionale Investeringsfondsen onze dienstverlening uitbreiden en professionaliseren via financieringsmarktplaatsen (waarop aanbieders en vraag worden gekoppeld) en onze RVO accreditatie.

Adequate mkb-ondersteuning op maat
Aanvullend op de reguliere adviesmarkt voor het mkb kunnen we als kredietunies met name startende en micro-ondernemers begeleiden bij het opstellen en completeren van hun plan en/of bedrijfsvoering. De rol van kredietunies als de financier MET coaching dienen we nog meer op de voorgrond te brengen.

Ook partijen zoals de Kamer van Koophandel en het Ondernemersklankbord spelen een rol in de begeleiding van ondernemers en ook daar kunnen we als kredietunies nog meer samenwerking en doorverwijzingen nastreven . Deze initiatieven zijn of worden namelijk financieel ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Ontwikkelingen

We maken dagelijks mee dat mkb-ers moeilijk aan financiering kunnen komen en ook zien we dat de financieringsmarkt voor het mkb continu in beweging is. Ten eerste zijn er actuele ontwikkelingen, zoals de gestegen rente en de zorgen over de financiële positie van het mkb, maar er spelen ook positieve istructurele veranderingen in de markt, zoals de groei van alternatieve financiering.

Consultancybureau Oliver Wyman heeft een benchmark uitgevoerd naar hoe de Nederlandse mkb-financieringsmarkt zich verhoudt tot andere landen. Wat doen we in Nederland goed en waar is ruimte voor verbetering?

Deze benchmark zal laten zien dat onze V.S.K. strategie de juiste is. Veel van onze verbeterpunten zijn al in uitvoering. Tegelijkertijd concluderen we dat het Nederlandse mkb relatief moeilijk aan financiering komt en veelal een hogere rente betaalt dan het mkb in andere landen. Daarom zijn aanvullende acties nodig van alle betrokken partijen in het mkb-financieringslandschap, waarbij de kredietunies graag haar bevindingen en mogelijkheden deelt met de rest van onze sector.

De benchmark en zijn aanbevelingen geven voor de overheid aanleiding om met relevante financieringspartijen gezamenlijk volgende stappen te zetten om de toegang verder te verbeteren. Vanwege het gemeenschappelijk belang bij een optimale financieringsmarkt wil EZK met de betrokken partijen komen tot een zogenaamd ‘mkb-financieringsakkoord’.

Door middel van dit akkoord kunnen we met onze sector de handen ineen slaan om onsfinancieringsklimaat voor het mkb opener en effectiever te maken. Daarnaast speelt ook de IBO-bedrijfsfinanciering dit najaar.

Dit Interdepartementaal Beleidsonderzoek zal dan van start gaan. Het huidige financieringsbeleid en instrumentarium is gericht op knelpunten die de toegang tot financiering voor ondernemers belemmeren. Het IBO zal integraal beoordelen of de huidige instrumenten voor bedrijfsfinanciering het mogelijke marktfalen op doeltreffende en doelmatige wijze aanpakt.

Over de uitkomsten van het IBO zullen we iedereen via de KredietunieKoerier informeren.