BOVAG spreekt met CDA-delegatie over Kredietunie Mobiliteitsondernemers

BOVAG sprak deze week met een delegatie van het CDA onder leiding van fractievoorzitter Van Haersma Buma over de noodzaak van een eigen Kredietunie. Aanleiding van het bezoek was het wetsvoorstel van het CDA om oprichting van kredietunies makkelijker te maken. Bovag richt in de loop van januari de Kredietunie Mobiliteitsondernemers op. BOVAG en de CDA-delegatie spraken met elkaar niet alleen over de kredietunie, maar ook over moeilijke situaties in de mobiliteitsbranche.

Tweede-Kamerlid Eddy van Hijum van het CDA werkt aan een initiatief wetsvoorstel om het oprichten van kredietunies in Nederland eenvoudiger te maken. BOVAG vindt dat voor ondernemers niet dezelfde beperkingen hoeven te gelden als voor consumenten. Ondernemers zijn gewend om risico’s te nemen; zij kennen de branche waarbinnen het geld wordt uitgezet. Daarom is van belang dat deze unies de ruimte krijgen en zowel leden als oud-leden kunnen deelnemen.

Waarom een Kredietunie?

Ondernemers hebben steeds meer moeite  om financiering bij een bank te krijgen. Dit komt omdat kredietaanvragen onder de 250.000 euro voor banken kostbaarder zijn geworden. Een Kredietunie biedt hier uitkomst: het is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk van, voor en door ondernemers in de branche. De ondernemers kunnen zowel geld inbrengen als aankloppen voor een investering. Zij zijn en blijven eigenaar van de kredietunie, die obligaties kan uitgeven.

Er zijn in Nederland inmiddels vier pilots opgezet, waaronder Kredietunie Zeeland. De Kredietunie Mobiliteitsondernemers wordt in de loop van januari opgericht door BOVAG.