Checklist Ondernemersplan en financieringsaanvraag

Het Ondernemersplan

Als u als mkb-ondernemer een bedrijfsfinancieringsaanvraag bij ons indient, moet daar ook een ondernemersplan bijgevoegd zijn.

Indien we de onderstaand gevraagde stukken hebben ontvangen en gaan beoordelen, zult u daarbij van ons per mail het verzoek krijgen om met uw Digid bij de hand de bij de overheid bekende persoonlijke en financiële gegevens via een app ( FINSAVE genaamd) met ons digitaal en beveiligd te delen. Dit versnelt en vergemakkelijkt de beoordeling en het acceptatieproces.

In het ondernemersplan moet u de volgende zaken uitgewerkt hebben:

Over de ondernemer

● Een heldere presentatie van u als ondernemer, uw achtergrond en ervaring
● Een heldere omschrijving van uw kernactiviteiten
● Het doel dat u als ondernemer de komende drie tot vijf jaar wil bereiken

Over de onderneming

● Het onderscheidend vermogen van uw onderneming
● De producten of diensten die u als ondernemer levert
● Marktgegevens, trends en ontwikkelingen in de branche
● Een concurrentieanalyse
● De marketing- en salesaanpak
● De aanwezige risico’s en maatregelen die u als ondernemer neemt om die te
mitigeren
● Omzetprognose inclusief onderbouwing

Over de financiële paragraaf

● Balans voor en na kredietverstrekking

● Exploitatiebegroting
● Toelichting kosten exploitatie
● Kasstroomoverzicht
● Privébegroting (ondernemer of DGA)