We waren erg blij bij de V.S.K. Blij met de aangenomen motie om een bank voor het mkb in Nederland te realiseren. De motie werd gelukkig breed gedragen en “daarmee is het tijd om door te pakken”, meent de indiener Mustafa Amhaouch (CDA). ,,Dit is een duidelijk signaal aan de minister. Zij moet nu durf tonen.”

Top! Dit politiek succes van Amhaouch verbaast ons niet. Hij was al jaren pleitbezorger voor betere mkb-financieringsmogelijkheden en draag zelfs de kredietunies een warm hart toe!

Met hem kijken we als belangenorganisatie nu echt naar de nabije toekomst (en verder…) , want we zitten dit jaar echt met het mkb op een kantelpunt. Kredietunies weten al jaren dat we kleine ondernemers eenvoudig met kredieten ( onze gemiddelde verstrekking is €100.000..) kunnen helpen door onze specifieke werkwijze met funding vanuit andere ondernemers en het beschikbaar stellen van een betrokken kredietuniecoach. Dat doen we op een uitstekende wijze tot volle tevredenheid van de kredietnemers. Maar door de coronacrisis en de toenemende bancaire regeldruk staat ook al een tijd op de politieke agenda dat de banken hier onvoldoende hun taak kunnen verrichten. Dit moet anders, sneller, beter en kan uitstekend langs de non-bancaire weg.

We hebben corona gehad, we zitten nu in een oorlog. Dit is het moment om te laten merken dat wij de ondernemers echt kunnen helpen”, aldus Amhaouch.

We schreven er al meer over in de Kredietuniekoerier: de achterliggende twee jaar toonden aan dat het mkb bij de grootbanken gewoonweg tussen wal en schip valt. De ooit opgetuigde Kleine Kredieten Corona-regeling (KKC) werd maar voor 20 procent gebruikt om ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen met geld te steunen. Vanwege de moeilijke toegankelijkheid lieten de banken deze regeling links liggen en werd de regeling niet ten volle benut.

Beleid van de overheid: van ad hoc naar structureel

“Het gaat niet goed met de financiering van het mkb, alle goede bedoelingen ten spijt. Je ziet de worsteling. Kleine ondernemers, startende ondernemers, ze kunnen nergens heen voor een krediet. Vaak hebben ze geen onderpand, alleen een goed plan. Waar kunnen ze terecht? De mkb-bank moet naast de ondernemer gaan staan en ze helpen. En ja, dat zal soms fout gaan. Niet alle ondernemingen zijn succesvol. Dat hoort nu eenmaal bij ondernemen. Maar voor die tijd is er al wel toegevoegde waarde gecreëerd voor de economie.”

Natuurlijk kunnen we als V.S.K.- samen met hem- stellen dat dit te wijten aan een breed scala aan oorzaken, waarbij de overheid ook kritisch naar haar eigen aandeel moet kijken. We weten allemaal al jaren dat systeembanken moeilijk kleine financiering kunnen verstrekken. Kredietunies als voorbeeld van specifieke non-bancaire financiering kunnen de behandeling van deze aanvragen juist wel aan, maar kunnen naast hun interne funding van de ondernemersleden ( die ook allemaal zelf de coronacrisis hebben gevoeld..) moeilijk aan externe co-funding komen.

Kredietunies hebben een blijvende plek

Wij zien als V.S.K. een ‘bank’ voor het mkb” zeker meer als alleen een platform voor het beter uitnutten van ons kredietunieconcept. Analoog aan de British Business Bank moet er ruimte zijn voor alle partijen die een rol spelen binnen het mkb. Laten we samen werken aan een soort van marktplaats voor mkb-kredieten zoals de kredietunies dit al regionaal en onderling met de bestaande kredietunieleden doen. Een marktplaats waarin iedere partij deelneemt. Iedere kredietverstrekker brengt zijn eigen funding, eigen invalshoek, eigen acceptatiekaders en zijn eigen expertise mee.

Niet voor niets roept Amhaouch alle betrokkenen ook op om bij EZK de deur plat te lopen en de handen in een te slaan. Kredietunies kunnen, Nee, MOETEN in dit spectrum een waardevolle en onafhankelijke plaats innemen en gaan daar dan ook op inzetten. De Wet Toezicht Kredietunies biedt hiervoor genoeg en stevig fundament om op voort te bouwen samen met het Kabinet.

Het momentum

Kredietunies werken graag samen met de grote banken. Nu lijken banken nog niet zo te durven, omdat ze vrezen klanten aan ons kwijt te raken. Echter: een ondernemer die middels een krediet van een kredietunie doorgroeit komt automatisch binnen de scope van de banken terecht! Wij werken daar zelfs actief aan (reeds bij acceptatie en verstrekking) en zien dit als een bekroning op ons (voor-)werk.

Als ze daarnaast samenwerken bij de eerste verstrekking en participeren in de oplossing van een kredietunie als “zuster-mkb-bank”, dan kunnen ze door middel van een kredietunie (samen met een nadere invulling van het gewenste mkb-platform krediet verstrekken en later makkelijk doorrollen zonder alle complexe regels.

Amhaouch verwacht de ‘mkb-bank’ tijdens dit kabinet te realiseren. ,,We moeten nu gaan verkennen hoe we het platform het beste gaan inrichten. Dat moet dit jaar gedaan kunnen zijn, zodat we in de periode van de Voorjaarsnota vervolgstappen kunnen zetten en zo budget in de begroting kunnen opnemen.”

EZK is nu aan zet

Vooral de brede steun in de Kamer heeft minister Micky Adriaansens het mandaat gegeven om aan de slag te gaan, meent Amhaouch. ,,Het is een duidelijk signaal. Vrijwel alle partijen hebben voor de motie gestemd. Nu is de minister aan zet. Ze geeft aan dat ze eerst wil evalueren en dat begrijp ik, want ze is nieuw op deze post en er zijn veel financieringsinitiatieven, ondersteund vanuit de overheid”.

U weet dat we bij de V.S.K. daarbij niet denken aan partijen als InvestNL. Dit mislukte initiatief heeft geen enkele echte mkb-financiering gedaan in haar goed gefunde bestaan. Ze hebben nog maar 22 bedrijven gefinancierd en de ruim bemeten pot is nog lang niet leeg, maar blijft wel gereserveerd. Het geld kijkt ons aan en we mogen er niet bij!

We willen als V.S.K. een oplossing die erkent dat de nood aan de man is voor het mkb. Samen met dhr. Amhaouch roepen we de minister op durf te laten zien. Durf om dit broodnodige platform te organiseren met als input de werkwijze van de bestaande en uitstekend functionerende kredietunies in Nederland.

Niet voor niets werd de Wet Toezicht Kredietunies ooit aangenomen. Daar liggen al veel antwoorden en oplossingen klaar voor het verder uitwerken van betere en meer flexibele fundingsmogelijkheden voor de gehele markt.

Kredietunies hebben zich vaak een goede partner getoond

We weten als kredietunies al jaren dat het mkb goed is voor 70 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). We zagen dan ook dat het mkb in onze portefeuille ook de laatste jaren goed in staat was óm het geleende geld terug te verdienen. We spreken als investerende ondernemers namelijk wél de taal van de ondernemer,

Een overheid die dit inziet en er gebruik van maakt zou daar enorm bij helpen. Veel ondernemers kunnen getuigen van de successen die ze bereikt hebben mede door het werken met een kredietunie!