Groningen is voor de VSK de provincie met de meeste actieve kredietunies. Er zijn er al jaren 4 kredietunies werkzaam in deze provincie. Reden voor mij om weer eens langs te gaan bij onze leden (en wellicht toekomstige leden) om te kijken hoe zij hun rol in de toekomst verder gaan uitbreiden.

Daartoe heb ik op 19 septemer jongstleden de besturen van de kredietunies Groningen, Eemsregio en Westerkwartier bezocht. Deze laatste kredietunie overweegt om ook lid te worden van de VSK om zo nog slagvaardiger de toekomst in te kunnen gaan met de andere regionaal werkzame kredietunies. Over en weer hebben we ideeen en suggesties uitgewisseld. We heten ze graag van harte welkom!

Op www.kredietuniesgroningen.nl presenteren deze 4 kredietunies zich nu al gezamenlijk. Deze samenwerkende kredietunies willen met deze samenwerking de ingediende kredietaanvragen sneller en slagvaardiger laten verlopen om zo ondernemers in de provincie Groningen nog beter van dienst te kunnen zijn. Naast de gelden die (oud) ondernemers via de kredietunies voor mkb-kredieten stellen, werkt ook de provincie Groningen nauw met ze samen en stelt daarbij tevens ruimhartig financiële middelen ter beschikking aan de kredietunies om samen kredieten in stapeling te verstrekken.

De Groningse kredietunies zijn al vanaf hun oprichting goed in staat om middelen te vergaren om kredieten te verstrekken. Inmiddels hebben zij al voor meerdere miljoenen aan kredieten verstrekt en daarmee tientallen ondernemers kunnen helpen. Kredietunie Veenkoloniën en Oostermoer heeft daartoe ooit besloten om nauw samen te gaan werken met de KU Groningen en ze trekken nu samen gelden en kredieten aan.

De kredietunies willen in de nabije toekomst samen presentaties gaan houden bij de respectievelijke KVK’s, een “braderiepromotiepakket” samenstellen om op braderieen zich te laten zien en lid worden van MKB- Nederland om zo nog dichter en directer de mkb-er van dienst te kunnen zijn met kredieten en coaching. Ook willen ze samen promotiefilmpjes maken en samen hun aanvragen mede promoten via onze Marktplaatskredietunies om langs deze weg het stapelen van kredietaanvragen te vergemakkelijken. Hiertoe zal Anne-Marie van der Lee met alle deelnemende kredietunies nog een afspraak maken om een presentatie en gebruikersinstructie geven.

Professionaliteit en maatwerk

Door in de provincie intensief samen te werken, neemt ook hun professionaliteit en naamsbekendheid toe. De vier kredietunies beschikken over veel kennis en ervaring van ervaren (voormalige) bankiers en ondernemers, die op vrijwillige basis ondernemers uit het werkgebied ondersteuning bieden. De Groningse kredietunies richten zich op ( startende-)mkb-bedrijven, die geen of (tijdelijk) minder gemakkelijk toegang hebben tot bancaire kredieten.

Door de verregaande centralisatie binnen de banken neemt – mede onder invloed van de coronaperiode en de economische omstandigheden- de  persoonlijke dienstverlening naar ondernemers met kredieten tot €250.000,- gestaag af. Ook vindt de beoordeling van kredietaanvragen steeds vaker geautomatiseerd plaats. Dat kan via kredietunies veel persoonlijker en daar gaan ze nu in de provisncie Groningen nog meer aandacht aan besteden.

De Groningse kredietunies willen juist gespecialiseerd zijn in regionaal maatwerk en bekend met de regionale omstandigheden!

Zie hier een film van de kredietunie Eemsregio: https://www.youtube.com/watch?v=8szHIpy-4ts

Krediet Unie