Dat er een oplossing moet komen voor een betere toegang tot bedrijfskredieten voor het mkb, dat is wel duidelijk. Er zal dan ook, naar Engels voorbeeld, een nieuwe bankoplossing voor de naar bedrijfsfinanciering-zoekende mkb ondernemer komen. Een motie (M. Amhaouch/CDA) te dien einde werd onlangs in de Tweede Kamer aangenomen. Een oplossing die wel eens in haar uitwerking en functioneren heel dicht bij de werkwijze van een bestaande kredietunie kan komen te liggen!

Kredietverstrekking aan het (kleinere) midden- en kleinbedrijf (mkb) is namelijk een lastige zaak gebleken. De coronacrisis en haar gevolgen hebben dat nog eens extra aangetoond. Het is bijna onmogelijk om nog een fatsoenlijke, traditionele bankfinanciering te krijgen. Bij banken is de nadruk op compliance zo groot geworden en zijn de kosten van financiering zo hoog, dat banken niet meer bereid zijn te investeren in die kleine mkb-ondernemer. Beneden de 1 miljoen euro stuurt in ieder geval de ABNAMRO de mkb-er al standaard door naar een ander…..

Dan hebben we het dus over 95% van het mkb!

Kredietunies functioneren al jarenlang uitstekend in dit spectrum en met hun opzet, spreiding en vrijwilligersnetwerk zijn ze dan ook zeer goed toegerust om- met een (fiscaal en financieel) steuntje in de rug van de overheid- de rol van de “mkb-bank van de toekomst” te vervullen. De aloude accountmanager met praktijkkennis en regionale en sectorale kennis bestaat nog steeds bij een kredietunie!

Kredietunies functioneren al jaren als poortwachter voor mkb-kredietaanvragen en zoeken uit hoofde van hun werkwijze altijd naar cofinanciers om een zaak haalbaar te maken. Met een eventuele “verbeterde” staatsgarantie voor een mkb-lening kan het acceptatieproces dan gecompleteerd worden. De kredietunie pakt dan in de toekomst meer en meer haar gecombineerde uitvoeringsrol als penvoerder voor de lening van de kredietunies, die van de cofinancier en voor de verstrekte staatsgarantie. De klant heeft in die opzet 1 aanspreekpunt voor een stapelfinanciering, waarbij altijd getracht zal worden de best werkbare en goedkope oplossing voor de klant te vinden. Zowel bij acceptatie als tijdens de looptijd van de lening.

Daarenboven: De Kredietunies zijn GEEN concurrent voor de bestaande banken! Integendeel!

Ze opereren in een ander segment en werken altijd actief aan het “oversluiten/converteren” van een bestaand bedrijfskrediet naar een bank. Vaak doen kredietunies dus de eerste paar jaar de mkb-financiering en indien het bedrijf na verloop van tijd “kredietacceptabel” voor de bank is, dan wordt het bedrijf bij een bank onder gebracht. Indien men binnen het mkb de bestaande kredietunies zou zien als een eerste aanlegsteiger/platform/verdeelstation voor nieuwe mkb bedrijfskredieten, dan zou het aanvraagproces versneld, vereenvoudigd, onafhankelijker, goedkoper en oplossingsgerichter zijn!

British Business Bank logo

Kredietunies- als marktplaats- nog beter kunnen vinden!

De afgelopen jaren zijn er weliswaar veel alternatieve aanbieders van krediet bijgekomen, zogenoemde non-bancaire of alternatieve financiers. Maar het probleem is dat de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf die financiers maar moeilijk weet te vinden. En als dat toch is gelukt, dan is het vervolgens lastig om ‘kaf van het koren te scheiden,’ zei Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) tijdens een debat over financiering van het mkb.

We zijn het daar volledig mee eens als V.S.K. en pleiten er dan ook voor om vanuit de overheid onze vindbaarheid te verhogen, dan wel de doorverwijsfunctie van de banken bij een afwijzing van een kredietaanvraag verplicht te stellen en toezicht op een uiteindelijk correcte doorverwijzing uit te oefenen.

Hulde voor Mustafa Amhaouch!