Uit de Zeepost:

In de verdere ontwikkeling van de onafhankelijke Kredietunie Traditionele Passagiersvaart (KTP) zijn stappen gemaakt in vinden van het bestuur, leden en vrijwilligers. Ook om investeerders te motiveren voor het benodigde startkapitaal.

Het oprichtingsbestuur heeft al veel voorwerk gedaan tot en met de oprichting en inrichting van de huidige KTP, maar er zal ook nog veel georganiseerd moeten worden.

Waarom een kredietunie?
Banken hebben al lang geleden de interesse in de historische vloot verloren (een te marginale sector) en aankopen en renovaties worden sindsdien veelal met particulier geld gefinancierd.
Met een kredietunie wordt geld makkelijker bereikbaar voor diegenen die geen financiering via een bank kunnen krijgen.

Hoe kan ik geld lenen?
Kredietnemers worden, voordat ze een aanvraag kunnen doen, lid van de kredietunie. De ondernemer zal o.a. een businessplan en het doel waarvoor de lening is bestemd overleggen. Daarnaast is een voorwaarde voor toekenning van een krediet dat de ondernemer wordt bijgestaan door een coach. Doordat de begeleiding en coaching vanuit de branche komt, vergroot dat de kans om van de onderneming een succes te maken.

Hoe kan ik een bijdrage doen?
Investeerders, zoals (oud) ondernemers en aanverwante bedrijven, kunnen één of meer obligaties kopen waardoor er een bedrag in de kas van de kredietunie wordt gestort. Naast het percentage over de obligaties kan er ook nog een extra percentage worden toegekend. Dit zou het geval kunnen zijn als een investeerder een toezegging kan doen, dat wanneer er op korte termijn extra geld nodig is, er snel een bedrag kan worden gestort. In een kredietunie weten de investeerders wat er met het geld gebeurt, aan wie het ingebrachte geld wordt uitgeleend en tegen welke voorwaarden.

Krijg ik zomaar een krediet?
De aanvragen gaan eerst langs een kredietcommissie, zij doen een analyse en onderzoek en ook het beheer van het krediet. Indien de kredietunie dit niet zelf kan doen, dan worden deze stappen overgenomen door de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies.

Wat heeft de initiatiefgroep gedaan?
De initiatiefgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de documenten die nodig zijn om de kredietunie verder uit te bouwen en hiervoor zijn al een aantal concepten en voorstellen geschreven. Er zijn vele gesprekken gevoerd met de voorzitter en directeur van Vereniging van Samenwerkende Kredietunies, de Kredietunie Binnenvaart Nederland en verkennende gesprekken met potentiële investeerders.

Wat is verder nog nodig ?

  • Om verder te kunnen, zijn er nog extra bestuursleden nodig. Op dit moment is er een bestuur, maar er zijn meer bestuursleden nodig. Vooral bestuursleden met ervaring in juridische zaken, marketing en zeker ook bancaire zaken zijn welkom om zich bij ons kenbaar te maken.
  • Vrijwilligers voor de functies van lid van de kredietcommissie of als coach.
  • Betrokken bedrijven, (oud-) ondernemers en investeerders die, nu de kredietunie is opgestart, willen bijdragen aan het behoud van de traditionele passagiersvaart.

Vervolg
Er zullen regelmatig updates verschijnen over de status van de kredietunie.

Wil je meer weten of je aanmelden?
We geven je graag meer informatie informatie over de bestuursfuncties of voor de mogelijkheden als investeerder. We komen graag in contact met mensen die de chartervaart een warm hart toedragen en ons willen komen helpen de unie tot een succes te maken.

Laat het Brenda van den Broeke weten: brenda@debbz.nl.