We kennen de berichten: een volatiele economie, een mogelijke recessie, de inflatie en de snelste rentestijging in de moderne geschiedenis zijn top-of-mind issues. Zeker voor mkb-ers, maar ook voor kredietunies geldt dit. Kredietunies vechten om hun betekenis te behouden, terwijl ze onder druk staan ​​om te concurreren met andere soorten financiële instellingen en digitale financiële dienstverleners.

Veranderende demografische gegevens doen de kredietunies en de VSK nadenken om manieren te vinden om meer in contact te komen met jongere generaties ondernemers. De rol van kredietunies moet inspelen op de veranderende behoeften van de leden en streven naar het nog relevanter maken van de kredietunie in deze veranderende tijden – van het vinden van manieren om te concurreren ondanks lagere (niet-rentedragende) inkomsten tot het beheren van de liquiditeiten in de centrale kas in een onvoorspelbare economische omgeving. 

Relevantie voor jongere ondernemersleden

De aanstaande overdracht van generatierijkdom – wanneer miljarden euro’s zullen worden overgedragen van boomers en senioren naar de huidige jongere ondernemersgeneraties – maakt het urgent om jongere ondernemers aan te trekken als lid van een kredietunie. Volgens een onderzoek van Raddon Performance Analytics uit 2022 is ongeveer driekwart van de ledenobligaties/-deposito’s van kredietunies in handen van leden van de babyboomleeftijd of ouder

Als jongere ondernemers vooral afhankelijk blijven van grotere banken voor bedrijfsleningen, kan dit onze toekomstige aantrekkingskracht om als jonge ondernemer te investeren in andere ondernemers via een kredietunie ook blijvend beperken. Daarmee dus ook onze mogelijkheden tot het aantrekken van funding uit die groep jonge ondernemers.

Ondertussen hebben grotere banken hun greep op jongere consumenten verstevigd: 80% van de millennials en 90% van Gen Z noemt een grote bank als hun primaire financiële instelling volgens recente onderzoeken. Banken halen het meeste uit hun landelijke dekking en kunnen profiteren van effectieve branding, marketing en reclame. Hierdoor zijn ze goed gepositioneerd om het overgrote deel van de vermogensoverdracht in de vorm van deposito’s en investeringen op te vangen.

Kredietunies moeten hier een antwoord op geven. Ze moeten hierdoor de bewegingen op langetermijndeposito’s volgen en strategieën ontwikkelen om meer jongere ondernemersleden aan te trekken en…….. te behouden. 

Juiste timing

Dit is het moment voor kredietunies om zich te onderscheiden door ervoor te zorgen dat ze de juiste technologie kunnen leveren, kansen kunnen creëren om verbinding te maken en unieke waarde kunnen bieden aan ondernemersleden. Ook al hebben kredietunies geen echte technologische achterstand op grote banken, we moeten effectiever communiceren om onze voordelen en capaciteiten richting de belangrijkste doelgroep- de jonge ondernemer- een vooral duidelijke prioriteit geven.

Door samen te werken met bestaande fintechs kunnen kredietunies nieuwe digitale diensten aan ondernemersleden introduceren, zoals (naast de algehele coaching…) budgettering, kredietscore en ondernemerseducatie. Deze partnerschappen kunnen ook helpen om de volgende generatie ondernemers te bereiken. Kredietunies kunnen bijvoorbeeld in samenwerking een co-branded ondernemersplatform aanbieden aan ondernemers, met zelfs een aangepaste debetkaart, opties voor vermogensbeheer en tools voor financiële ondernemers-educatie.

Kredietunies tonen al 10 jaar alom hun inzet voor sociaal- maatschappelijk financieel welzijn en financiële gezondheid – en hoe ondernemersleden hiervan profiteren- voor het huidige mkb. We moeten echter nog meer vertrouwen opbouwen in onze branche, belangengroep of regio en elke gelegenheid aangrijpen (borden, gemeenschapsevenementen, lokale advertenties. social media, etc.) om bekendheid te geven aan ons principe van “teruggave aan ondernemersleden”:

Motto: “Ondernemersleden die met ons (her-) financieren, hebben € X miljoen bespaard.” 

Het aloude maar supermoderne kredietunie-concept “Als wij het goed doen, doen jullie het goed” moeten we nog duidelijker kwantificeren en uitdrukken in waarde voor onze leden. Kredietunies zijn het erover eens dat het helpen van ondernemersleden om een ​​gezond financieel leven te leiden, primair is voor hun missie en een groot deel van wat ze dagelijks doen..

Grote banken hebben het aantal vestigingen de afgelopen jaren (2016-2021) aanzienlijk teruggebracht in een poging om efficiënter te werken en zich meer te richten op virtuele ervaringen. Daarentegen hebben kredietunies hun totale aantal filialen met 1% vergroot en de grootste kredietverenigingen hebben het aantal filialen in dezelfde periode met 13% verhoogd, (gegevens van de FDIC en NCUA). Terwijl kredietunies uitkijken naar branchegroei, zoeken ze naar de optimale ervaringen, talenten en vaardigheden die nodig zijn om elke unie te laten slagen.

De VSK verwacht in de nabije toekomst de oprichting van meer branche-, etnische- en belangenvertegenwoordigende kredietunies. Met bedrijfsmodellen die ons relevant houden in een volatiele economie

Met onze fiduciaire plicht jegens ondernemersleden moeten we risico’s vermijden door te anticiperen op en te reageren op economische verschuivingen en evoluerende financiële modellen:

De weg vooruit voor kredietverenigingen

Om te kunnen concurreren in het huidige landschap van financiële dienstverlening, hebben kredietunies toegang nodig tot betrouwbare, relevante technologie die efficiënte operaties garandeert en de ervaringen levert die ondernemersleden willen. 

Dit was tien jaar geleden bij de oprichting van de VSK misschien onbetaalbaar, maar dat is nu niet langer het geval. Kredietunieleden van elke omvang hebben nu toegang tot schaalvoordelen die hen in staat stellen te concurreren op hun eigen (voorkeurs-) werkgebied.

Al meer dan een eeuw stellen kredietverenigingen de belangen van hun leden voorop, waarbij ze concurreren op ledenservice, kosten en lokale aanwezigheid. De VSK verwacht dat dit door zal gaan in de volgende eeuw en daarna. Het enige verschil is nu het aanpassen van hoe, wanneer en waar services worden geleverd om relevant te blijven voor huidige en toekomstige leden.