Op 13 juni 2016 organiseren de Samenwerkende Kredietunies de 2e Dag van de Kredietunies in Nederland. Alternatieve financiers hebben in Nederland de wind in de rug. Banken blijven terughoudend, de economie trekt aan, de wetgeving biedt meer ruimte en de financieringsbehoeften van bedrijven neemt toe. Kortom er zijn volop kansen aanwezig voor kredietunies in Nederland.

Er zijn inmiddels 16 kredietunies actief waarvan er 8 al krediet verstrekken. Vanaf januari 2016 biedt de Wet Toezicht Kredietunies meer mogelijkheden voor kredietunies. Kortom, tijd om in te zetten in het opschalen van onze activiteiten:

Van Start up naar scale up, hoe realiseren wij groei?

De vergelijking met Domino is zeker van toepassing. Een goede voorbereiding, de start en vervolgens de focus op continuïteit. Hoe maken we initiatieven groter en bewerkstelligen wij een constante groei? Met welke kredietaanvragen en investeringswensen kunt u bij kredietunies terecht?

Op deze en andere vragen krijgt u 13 juni antwoord. Uw actieve inbreng wordt daarbij zeer op prijs gesteld. Een interessante bijeenkomst voor ondernemers, accountants, consultants, investeerders en iedereen die geïnteresseerd is in alternatieve kredietvormen. Meldt u snel aan!

Voor meer informatie over het programma en het aanmeldformulier kunt u vinden op:https://samenwerkendekredietunies.nl/programma-domino-day-dag-van-de-kredietunie-13-juni-2016/