Deze week vonden er weer gesprekken plaats tussen SKIN (Samen Kerk in Nederland) en de V.S.K. over de oprichting van een Christelijke Kredietunie. Vanuit de kerken in Nederland is er een sterke behoefte om het aankopen van kerkgebouwen en multi-functionele (te koop staande en te ontwikkelen) bedrijfsgebouwen te kunnen faciliteren en om christelijke ondernemers te steunen, adviseren en te financieren.

Het oprichtingsbestuur zal tussen nu en twee weken de akte voor de oprichting van dit nieuwe aspirant-lid van de VSK laten passeren.

Voor het financieren van kerkgebouwen zal ook worden samengewerkt met de SKG;

Financieren

Logo SKIN Samen Kerk in Nederland

Anne-Marie en Ik zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.