We weten allemaal dat de bank terughoudend is bij een bedrijfsfinancieringsaanvraag beneden de €500.000. Kredietunies komen dan vaak als alternatief aan bod (peer-to-peer lending). Alwaar een aanvraag dan eventueel wel wordt gehonoreerd.

Vaak hanteren we als kredietunies daarbij ook andere alternatieve wijzen van bedrijfsfinanciering en “verpakken” het in een uiteindelijk aanbod voor een mkb-er op zoek naar kapitaal.

Hieronder ziet u een aantal van onze “verpakkingsmogelijkheden”:

Hoe financier je nieuwe machines en innovaties?
Ook in het post-coronatijdperk lopen veel mkb-ers nog altijd tegen financieringsgrenzen aan. Waar moet je dan naartoe? Wat doe je als de bank terughoudend is in de financiering van nieuwe machines en (duurzame) innovaties? Een ambitieus ondernemer wil bijvoorbeeld graag – met het oog op de gehoopte groei – een kostbare machine aanschaffen. Maar ondanks een goede financiële onderbouwing van de plannen (een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle financieringsaanvraag), is de bank nog altijd terughoudend. Uiteindelijk lukt het daardoor vaak net niet om de financiering rond te krijgen. Kom naar een kredietunie en maak gebruik van een van onderstaande alternatieven in combinatie met een kredietunie.

Private equity
Het aantal private investeringen neemt de laatste jaren flink toe. Niet verwonderlijk: private equity-partijen zoeken voortdurend naar sterke marktposities en concurrentievoordelen, meerdere groeimogelijkheden, sterke managementteams en stabiele cashflows. En laten dát nu net zaken zijn die in het Nederlandse mkb in ruime mate voorhanden zijn. Private equity is meestal afkomstig van participatiemaatschappijen, die rechtstreeks deelnemen in het aandelenkapitaal van een bedrijf. Bij veel aanvragen is dit vaak 1 van de laatst gekozen “aanvullingen” op een bedrijfsfinanciering, omdat veel mkb-ers geen aandelen willen verkopen.

Ketenfinanciering
Supply chain finance, ketenfinanciering in goed Nederlands, is in feite een verzamelnaam voor een scala aan oplossingen waarbij één partij in de keten het voor een andere partij makkelijker maakt om aan financiering te komen. Dat kan een klant zijn, maar ook een leverancier. Als een kredietunie bij een aanvraag constateert dat er binnen de stapeling van de financieringspartners ook een dergelijke ketenfinanciering aan de orde is, dan zal dit worden aangegeven. Vaak zijn andere partijen dan ook bereid om mee te doen omdat ze weten dat de kredietunie dan de zogenaamde penvoerder is: de kredietunie regelt de contractspartners, de contracten, de zekerheden en de inning van rente en aflossing.

What Is Factoring Finance & How Does It Work? - Liquid Capital

Peer-to-peer lending
Bij peer-to-peer lending beleggen investeerders hun geld in een lening voor ondernemers. Een vorm die vaak wordt gehanteerd binnen de kredietunies: financiële coöperaties die hun leden beleggings- en leenmogelijkheden bieden. Kredietunies beheren het geld dat ondernemingen in de regio of sector gezamenlijk bijeenbrengen; andere mkb-bedrijven kunnen dat geld weer lenen. De investeerders (vaak ervaren ondernemers) staan de bedrijven die zij voorzien van financiering doorgaans ook bij met gericht advies. Het kan ook voorkomen dat een externe individuele financier eenmalig of meermaals meedoet in een lening van een kredietunie. Ook in een dergelijke constructie is de kredietunie de penvoerder ( contractspartij namens alle andere deelnemers).

Crowdfunding
Het mkb maakt wel eens gebruik van crowdfunding als financieringsbron. Deze partijen brengen ook – net als kredietunies-  vraag en aanbod van bedrijfsleningen bij elkaar. Vaak gaat het daarbij om meerdere particuliere investeerders die kleine bedragen vanaf € 100 uitlenen, waardoor de behoefte om over de schouder van de ondernemer mee te kijken een stuk kleiner is, maar ook de betrokkenheid.

Kredietunies werken wel eens samen met crowdfunders. De kredietunie is dan te zien als een partij die al “voorintekent” op een leningsaanvraag van een klant van de crowdfunder. Daarmee laat een kredietunie de particuliere investeerders zien dat de aanvraag door hen reeds positief beoordeeld is en dat maakt het ophalen van het particuliere investeringsgeld makkelijker. Soms doet een kredietunie ook mee als een aanvraag bij een crowdfunder nog net even 10 tot 20% van het gevraagde kapitaal te kort komt. De Kredietunie tekent dan de aanvraag dan “vol”. 

Subsidies
Innovatieve ideeën komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. De afgelopen jaren stak bijvoorbeeld de E.U. veel geld in fondsen voor het door de crises noodlijdende mkb. Dit als antwoord op de groeiende terughoudendheid bij banken om geld uit te lenen.

Verder zijn er in Nederland meerdere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) actief, die tot doel hebben de regionale economie te versterken. Een regionale kredietunies kennen de weg in de provincie en kunnen daarbij helpen om een aanvraag in combinatie met een ROM rond te maken.

Asset based financiering
Bij asset based financiering wordt toekomstige groei gefinancierd op basis van een onderpand. Dat kunnen voorraden of tegoeden van debiteuren zijn, maar ook machines. Inmiddels zijn er ook partijen die tweedehands equipment financieren en op die manier – via een zogenoemde sale & lease back-constructie – extra liquiditeit creëren; geld dat het bedrijf vervolgens weer kan investeren in verdere groei. Alle kredietunies werken samen met dergelijke partijen of maken zelf een dergelijke financieringsconstructie op basis van deze aanwezige assets.

Lees alles over factoring | Paytsoftware.com

Risicodragende financiering
Een traditionele financier wil geen risico lopen. Begrijpelijk. Doorgaans bestaat de portefeuille van een bank uit zogenaamde senior debt-leningen: kapitaalverstrekking met een laag risico. Maar ook voor investeringen met een hoger risico kunnen bedrijven soms bij kredietunies terecht, namelijk in de vorm van risicodragende financiering. Een kredietunie (en de verplichte in de prijs begrepen coach..) neemt daarbij een deel van het ondernemersrisico voor haar rekening, maar profiteert tegelijkertijd ook mee zodra er winst wordt gemaakt.

Factoring of reversed factoring
Bij factoring neemt een gespecialiseerd factoringbedrijf het debiteurenrisico en ook het eventuele incassotraject over, waardoor je als mkb-er de beschikking krijgt over een financiële buffer en instant werkkapitaal. Kredietunies kennen de weg en helpen graag bij het samenstellen van een financiering met deze mogelijkheid tot of combinatie met een factoringbedrijf.

File:P2P-network.svg - Wikimedia Commons

Kortom: kredietunies kunnen voor u de one-stop-shoppingpartij zijn op het gebied van mkb financieringen. Gewoon aankloppen en wij doen open!