De banken zijn de laatste tijd opeens weer bezig met het zich roeren in de strijd om het analyseren van de financiele gevolgen van de coronacrisis, de geboden oplossingen, de gemaakte fouten en het Zwartepieten. Het welbekende achterafpraten.

Laatstelijk ook weer een voorbeeld

Het is geen fake news, maar week nieuws. De Nederlandse Vereniging van Banken denkt namelijk even de mkb-ers met een slap zoethoudertje het bos in te kunnen sturen. “De banken zullen kijken of ze gerichte hulp kunnen geven aan bedrijven die na het stoppen van de coronasteun van de overheid in de problemen komen. De banken houden er namelijk rekening mee dat een deel van de ondernemingen hier toch last van krijgt”, aldus de NVB). DUH, ECHT?

NVB bepleit verantwoorde steunafbouw - InFinance

De Vereniging houdt haar kruit droog en verklaart bij monde van haar voorzitter Medy van der Laan obligatoir dat “we blij zijn dat de overheid blijft kijken naar steun voor specifieke sectoren, maar in de meeste sectoren lijkt het economisch herstel wel ingezet.”

Om stoer verderop te stellen “in augustus hebben banken nog eens €3,5 miljard aan coronasteun gegeven aan bedrijven in de vorm van kredieten. De teller sinds het begin van de coronacrisis komt daarmee op €64 miljard. Banken zijn blij dat de kredietverlening van maand op maand blijft toenemen, zodat bedrijven en ondernemers volop kunnen blijven investeren”

Nou,mevrouw van der Laan: op basis van de laatste DNB gegevens blijkt dat banken aan het mkb € 123,7 miljard aan financieringen hebben uitstaan, maar dat dit het laagste volume is over de afgelopen 8 jaar. In 2013 was dit bedrag nog €144,7 miljoen. Dit is dus een daling van 12%.

Als we kijken naar de financieringen onder de €1 miljoen dan zien we dat dit uitstaande volume zelfs met 22% is afgenomen van €51,2 miljard naar €39 miljard. De daling komt daarbij in grote mate door de sterke daling van het uitstaande rekening-courant krediet. Voor het hele mkb is dat met 62% (!) afgenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist voor dit soort korte-termijn kredieten de afgelopen jaren er veel non bancaire aanbieders in de markt zijn gekomen (cijfers SMF).

Het bokito-borstkloppen bij de NVB gaat onverdroten voort: “Het merendeel van de €64 miljard betreft reguliere kredieten. Bij €3,7 miljard ( Opmerking Redactie: maar 6% dus…..) gaat het om leningen met een overheidsgarantie. In totaal kregen 69.000 ondernemers een lening. Daarnaast kregen 129 duizend bedrijven een betaalpauze. Die waren alles tezamen goed voor een bedrag van €3,1 miljard. “

Beste NVB ( niet te verwarren met de Nederlandse Vereninging voor de Bakkerij, Nederlandse Vegetariers Bond of Nederlandse Vuurwerk Bond.),

Waar de banken gezamenlijk nog 828.461 mkb-klanten hadden in 2013, is dit in 2021 al gedaald naar 483.754 klanten.

Dit is een daling van 42% van het aantal klanten. Waar blijven deze ondernemers nu?

Ze kloppen aan bij de non bancaire financiers..!

We hebben als non bancaire financiers namelijk in de coronacrisis- zonder fundingsteun van de overheid- aan 39.000 getroffen ondernemers (overbruggings-) kredieten verstrekt (en ook bij velen een betaalpauze toegestaan) en blijven dat zeker de komende jaren ( en meer en verder..) doen,

Bron: ANP/SMF