Door nieuwe afspraken opgenomen in de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet genieten ondernemers die kortlopende leningen afsluiten nu betere bescherming. Het Ministerie van Financiën steunt deze ontwikkeling, waarbij aanbieders afspreken transparant te communiceren over kosten en voorwaarden. Stichting MKB Financiering zal toetsen of de aanbieders voldoen aan deze afspraken.

Sinds kort groeit het aantal aanbieders waar ondernemers voor enkele maanden geld kunnen lenen. Op basis van snelle analyses van bankgegevens of de boekhouding kan de financiering heel snel op de bankrekening staan. Voor ondernemers die tijdelijk geld nodig hebben kan een kortlopende financiering een goede oplossing zijn, maar deze snelheid en het gemak brengen ook risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat de voorwaarden en kosten voor de ondernemer transparant zijn en dat ondernemers voldoende worden beschermd.

Gedragscode en toetsing

Er zijn afspraken en waarborgen ontwikkeld voor aanbieders van kortlopende leningen. Deze afspraken gaan op 1 oktober 2023 in en tot die tijd hebben aanbieders tijd om zich aan te passen aan deze nieuwe voorwaarden en het aanvraagproces te doorlopen. Eind 2025 beoordeelt de minister van Financiën of de marktpartijen voldoende stappen hebben gemaakt. De Gedragscode Kort Zakelijk Krediet maakt deel uit van het keurmerk Erkend MKB Financier dat al gebruikt wordt voor zelfregulering van de non-bancaire mkb financieringsmarkt.

Klachtenregeling en accreditatieproces

Onderdeel van de gedragscode is een klachtenregeling en de verplichting voor een Erkend MKB Financier om zich aan te sluiten bij Kifid. Is er een klacht van een ondernemer over zijn kort zakelijk krediet, dan moet de financier deze eerst zelf in behandeling nemen en met de ondernemer proberen tot een vergelijk te komen. Lukt dit niet, dan kan de ondernemer zich wenden tot het financiële klachteninstituut Kifid.

De gedragscode Kort Zakelijk Krediet is een volgende stap in de verdere professionalisering en transparantie van de non-bancaire sector.

Bron: De Ondernemer