Afgelopen week verscheen er in HCnieuws, weekblad in de regio Haarlemmermeer,het artikel: Terugblik op 2016. Hierin heeft de redactie van HCnieuws “bekende” Haarlemmermeerders gevraagd even terug te kijken op het afgelopen jaar. Ook aan Gerco Tolsma, o.a. Co-founder van de Kredietunie Haarlemmermeer eo, is deze vraag gesteld.

Teugblik op 2016

Kredietunie Haarlemmermeer bikt terug.

 

Co-Founder Gerco Tolsma Kredietunie Haarlemmmermeer

Gerco Tolsma – Kredietunie Haarlemmermeer

Gerco Tolsma – Kredietunie Haarlemmermeer

Co-founder Kredietunie Haarlemmermeer eo (KUHeo)¸bestuurslid Verenigde Samenwerkende Kredietunie’s (VSK), directeur MeerBusiness Nederland en directeur MeerBusiness Haarlemmermeer & Schiphol.

“Mijn eerste gedachte gaat dan naar het lokaal financieren, zoals de verdere opzet van de Kredietunie Haarlemmermeer eo. (KUH eo.) De Kredietunie Haarlemmermeer eo is opgericht voor en door ondernemers. Met als doel het, veelal samen met andere financiers (mede ivm hun expertise en ervaring) het financieren van het lokale MKB. Belangrijk in dit verband is ook te constateren dat vele kredietaanvragen gewoon onvoldoende zijn. Met name een langere termijn visie ont-breekt. Tevens wordt er vaak verwacht dat een externe financier de gehele aanvraag voor z’n rekening neemt (ga eerst eens te rade bij “de 3 F’s”; de Family, de Friends en de Fools”). Met in 2016 een toenemend aantal leden (1.000 euro eenmalig) & certificaathouders (v.a. 5.000 euro) laat de KUHeo een gestage groei zien. Tevens is een goed bezochte info/ledenbijeenkomst gehouden, waarin een (succesvolle!) connectie is gelegd tussen een kredietvrager en een informal investor. Ook is in 2016, met grote inbreng van de Verenigde Samenwerkende Kredietunie’s (VSK), de wet Toezicht Kredietunie’s aangenomen, hetgeen zeer positief is op het toekomstig functioneren van ook onze KUH eo.” artikel-terugkijken