Het is al een tijdje aangekondigd: Greencrowd stopt per maart 2022 ( na 10 jaar) en heeft nog geen oplossing voor de uitstaande leningen. Een slecht bericht voor de non-bancaire markt in het algemeen en voor de crowdfunders in het bijzonder.
Crowdfundingplatform Greencrowd passeert grens van € 10 miljoen
Er kunnen zich dan ook bij Greencrowd grote problemen gaan voordoen. Wanneer het crowdfundingplatform namelijk gaat stoppen, dan vervalt vanzelfsprekend niet de verplichting van ondernemers om de investeerders in Greencrowd terug te betalen. Administratie en inning van de aflossing en rente en het betalen van de individuele investeerders bij een crowdfunder vergt vooral tijd en geld en de doorlopende inkomsten op de afgesloten leningen bij Greencrowd zijn wellicht niet voldoende om de kosten te blijven dekken voor het beheren van deze administratie.
Zoals veel crowdfundingplatformen ontving Greencrowd namelijk de voornaamste inkomsten bij het afsluiten van de lening.

Greencrowd heeft in de afgelopen tien jaren zo’n 80 duurzame energieprojecten gefinancierd. Een deel van die projecten staat nog open en moet de komende jaren nog terugbetaald gaan worden. Ze geven zelf op de site aan dat het uitvoeren van de werkzaamheden niet meer kostendekkend is:
“Stichting Greencrowd heeft voor haar activiteiten altijd een minimale vergoeding voor de bemiddeling en administratie gevraagd. Deze vergoedingen zijn niet kostendekkend. Bij aanvang van nieuwe projecten werd er een aanvullende afsluitprovisie in rekening gebracht. Deze zorgde voor een inkomstenstroom waarmee Stichting Greencrowd kon voortbestaan. Nu er geen nieuwe projecten meer starten, is Stichting Greencrowd verlieslatend.”


De particuliere investeerders verenigen zich

Het stoppen van Greencrowd zorgt op dit moment voor hevige discussies. Op een online discussieplatform waar veel investeerders ervaringen uitwisselen hebben de investeerders zich verenigd en oriënteren zich op vervolgstappen.
Ik vrees met hen dat de uitbetaling van de leningen een stuk lastiger en complexer gaat worden wanneer dit aan de gefinancierde ondernemers overgelaten wordt. Dit moet dan ook voorkomen worden.

Greencrowd - Na vandaag zal er geen twijfel meer bestaan www.greencrowd.be  | Facebook

Geen oprichting van een “bad bank”

Vaak hoor je dan gelijk in de pers opkomen dat je moet denken aan het oprichten van een speciale bank die dit soort problemen moet oplossen. Een “bad bank” is echter niet direct nodig.
Kredietunies hebben een eigen en bewezen platform waar ze deze (externe) leningen ook in kwijt kunnen. Ook kredietunies innen namelijk rente en aflossing en verstrekken geld van investerende ondernemers die vervolgens ook keurig hun rendement en aflossing van hun investering uitgekeerd krijgen. Al jaren.
Hierbij zie ik de inzet van de Kredietunies ( middels de VSK) als een mogelijke externe partij voor Greencrowd die de ondernemers en investeerders verder administreert.
Natuurlijk moet je -uiteraard in overleg met de AFM- goede afspraken maken. Daarbij zal het bestaande ICT platform van Greencrowd onder de loep moeten worden genomen om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van de leningen en de “overdraagbaarheid ” ervan richting een ander administratief en operationeel platform.

De grote vraag is wat de initiële kosten van deze “overname/overdracht”-operatie zijn en wie hiervoor de kosten gaat dragen. Kunnen de hogere kosten ( bij een vrijwilligersorganisatie als de VSK kan dat zeker meevallen..) doorgerekend gaan worden aan de ondernemers en/of investeerders? Of kunnen de kosten verhaald worden op het oorspronkelijke crowdfundingplatform?


Een daarbij te hanteren opzet is dat de overheid in overleg eenmalig (middels een duidelijk overnameplan gebudgetteerd en gecontroleerd) richting de VSK bijspringt in het belang van de stabiliteit van de markt. De meeste leningen lopen maximaal 4-5 jaar, dus het is altijd een tijdelijke kostenpost voor enkele jaren.
greencrowd - Explore | Facebook

We wachten de wijsheid van alle betrokken partijen wel af.
Misschien maken we dan samen de wereld….duidelijker?