De Wet Toezicht Kredietunies is het afgelopen jaar goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Het wachten was nog op toestemming uit Brussel omdat de Wet een uitzondering vereist op Brusselse wetgeving.

Uit een Kamerbrief van het ministerie van Financiën blijkt nu dat de Wet Toezicht Kredietunies, ondanks enige resterende juridische hindernissen in Brussel, per 1-1-2016 van kracht kan worden.

Door deze wet kunnen Kredietunies per 1-1-2016 opvorderbaar geld gaan aantrekken. Dat wil zeggen dat een kredietunie middelen kan aantrekken door bijvoorbeeld het uitgeven van obligaties aan ondernemers die via de kredietunie willen investeren.

Tot nu toe kon de kredietunie alleen middelen aantrekken via het uitgeven van perpetuele leden certificaten of optreden als bemiddelaar in kredieten. Voor bemiddeling is een ontheffing nodig van de AFM.

De Wet toezicht Kredietunies maakt het mogelijk om middelen aan te trekken met een begrensde looptijd. Dit past beter bij de investeringswensen van investerende ondernemers.