Het is een woordgrapje dat ik nog wel eens maak in gesprekken waar de mkb-ondernemer en zijn toekomst onderwerp van gesprek is: “Mkb staat voor micro- en kleinbedrijf.” In eerste instantie word ik dan wat meewarig aangekeken, alsof ik niet weet dat mkb staat voor midden- en kleinbedrijf. Natuurlijk weet ik dat wel. Maar ik maak dat woordgrapje om duidelijk te maken dat het mkb in de betekenis van midden- en kleinbedrijf – een containerbegrip is. Dat leidt regelmatig tot spraakverwarring en onbegrip. Waarbij vooral de ondernemer die een micro- of kleinbedrijf heeft, of actief is als zzp’er, zich niet gehoord weet.

Overigens worstelen ook overheden, financiers en vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties met deze problematiek. Niet voor niets kent Nederland een ONL, een BeUnited en een MKB-Nederland.

De feiten

Volgens het CBS is de opbouw van het mkb naar bedrijfsgrootte als volgt:

BedrijfsgrootteDuidingAantal bedrijven
1 werkzame persoonZZP – eenmanszaak1.690.400
2 tot 10 werkzame personenMicrobedrijf356.010
11 tot 50 werkzame personenKleinbedrijf56.165
50 tot 250 werkzame personenMiddenbedrijf12.100

De bedrijfsomvang bepaalt ook in grote mate de behoefte aan ondersteuning die een ondernemer nodig heeft van zijn of haar financier, boekhouder of coach. Veel zzp’ers hebben geen boekhouder en regelen hun zaken zelf. Als ze al vragen hebben, dan hebben die vaak een fiscale insteek.

De ondernemer in het microbedrijf is meestal het gezicht van het bedrijf en zal daarom veel zaken zelf regelen, zoals de inkoop, de verkoop en de planning. Omdat deze ondernemer personeel in dienst heeft is hij ook gebaat bij een goede personeels- en loonadministratie. In veel gevallen zal hij zich bij zijn administratieve taken (deels) laten ondersteunen door een boekhouder of de coach van een kredietunie. En dat geldt ook voor het verzorgen van de aangiften en het samenstellen van de jaarrekening. Veel vragen van de ondernemer zullen ook fiscaal georiënteerd zijn, danwel een relatie hebben met de continuïteit van de onderneming.

Ondernemers in het kleinbedrijf zullen zeker, naarmate ze meer personeel in dienst hebben, al meerdere taken delegeren; vaak is er ook al een boekhouder of administrateur werkzaam die er op toeziet dat zaken goed worden vastgelegd en dat er tijdig aan betalings-, aangifte en rapportageverplichtingen wordt voldaan.

Ondernemers in het middenbedrijf hebben een verplichte relatie met hun accountant, omdat ze controleplichtig zijn. Meestal is de aansturing van deze bedrijven behoorlijk geprofessionaliseerd en zal de ondernemer bij de vraagstukken die hij heeft vooral kijken welke adviseur hem het beste kan helpen. Soms is dat de accountant, maar regelmatig zullen ook andere adviseurs worden ingeschakeld.