Nederland wordt overspoeld met regelingen voor mkb-medewerkers en regelingen voor particuliere huishoudens. Regelingen die allemaal hoopvolle afkortingen kennen. Maar voor de ondernemers in kwestie (de oprichters en eigenaren van het bedrijf) wordt niets gedaan.

De ondernemersspaarpotten gingen er vorig jaar al aan en ondernemerspensioenen worden ook al twee jaar niet of nauwelijks meer opgebouwd, want het ondernemersgezin moet van de lucht leven en zoekt naar leeftocht.

De mkb-bedrijven en hun eigenaren worden letterlijk het kind van alle “achterstallige” crises-rekeningen. Velen voorspellen dat de komende twee jaren er al 50.000 ondernemingen in Nederland onnodig failliet gaan. De reden? De banken geven niet thuis voor een zzp-er of mkb-er met minder dan 5 medewerkers. De k van mkb staat deze winter letterlijk en figuurlijk weer in de kou. De bank voor de middenstand bestaat immers niet meer en de maatschappelijke waarde van het mkb wordt niet onderkend. En dat in een Nederland waar mkb’ers nog steeds als eerst naar de bank stappen voor een aanvraag: maar liefst 70% van hen.

De grootbanken kennen daarnaast ook geen lokaal netwerk met plaatselijk ingewerkte filialen met ter zake deskundige accountmanagers meer. Geen persoonlijk aanspreekpunt, maar een app met een afsprakenmodule en een domme “bot” valt de mkb-er in nood anno 2022 en later ten deel.

Gevolg: het aantal ondernemers met zowel een zakelijke lening als een consumptief krediet gestegen tot bijna 98.000. Zo wordt het ene gat met het andere gedicht….

De maatschappelijke waarde van ondernemers | MKB-Nederland

In de laatste 20 jaar verdwenen er al 250 plaatselijke bankkantoren per jaar

De afgelopen jaren zijn er duizenden kantoren gesloten. In 2000 telde Nederland nog 6000 bankkantoren, tien jaar later waren dat er 2864 en inmiddels zijn het er nog maar 726. Daarmee verdween ook veel lokale kennis over de mkb-markt.

De Nederlandsche Bank, die deze bancaire opheffingsuitverkoop nauwlettend bijhoudt in haar “Bereikbaarheidsmonitor” voor consumenten, maakt zich zorgen over (oudere?) particulieren die niet met een app overweg kunnen en zo geen toegang krijgen tot alle bankdiensten.

Fijn: maar de groep die echt lijdt onder de verdwijning van de bankkantoren wordt vergeten. Dat is een groep waar je in dit verband weinig over hoort: het mkb.

De Mkb’er heeft geen persoonlijk contact meer met een account manager

De nadelige aspecten van deze nationale bankopruiming, gaan niet over de digibeten en ook niet over de mkb-ers. Zij worden geacht blindelings hun weg te vinden in het aanbod en de diensten van de bank. Ze verdwalen in het woud van digitale faciliteiten die banken als alternatief voor hun fysieke loketten inrichten. Hiermee raken meer en meer mkb-ers gedupeerd door deze bancaire digitaliseringsrace. Het is nu nauwelijks meer mogelijk voor de mkb’er (zakelijk gezien verworden tot een kleine vis…) om persoonlijk contact te krijgen met een accountmanager.

Resultaat: geen aandacht voor de k van het mkb. Dit zorgt al twee jaar voor weinig verstrekte leningen en we zien als kredietunies dagelijks mkb-ers kapotgaan die met een gewoon overbruggingskrediet (met eventuele staatssteun) wél hadden kunnen overleven.

“TIEN JAAR GELEDEN ZEI IEDEREEN AL DAT ALLES BINNEN DE BEDRIJFSKREDIETVERLENING NO TIME DIGITAAL ZOU ZIJN. DAT HIERDOOR DE VRAAG NAAR FLEXIBILITEIT ZOU AFNEMEN. MAAR EIGENLIJK HEBBEN WE HET ALS KREDIETUNIES NOG NOOIT ZO DRUK GEHAD.”

De Mkb’er is het weeskind van de banken geworden

De kredietverlening in Nederland verloopt uitermate stroef en ineffectief. We lopen achter en dat maakte de coronacrisis heel duidelijk. Het Nederlandse mkb krijgt minder vaak een lening van de bank dan in andere Europese landen. Daarnaast liggen de rentes op bedrijfsleningen volgens het CPB ook relatief hoger dan in ons omringende landen. Dat meldden ze al 3 jaar geleden op basis van onderzoek. Deels komt dat doordat Nederlandse mkb’ers ook minder krediet vragen bij de bank, maar ook de ‘marktmacht’ van de banken zou een rol kunnen spelen. Nederland scoort (samen met Griekenland en Litouwen) het slechtst van de hele EU.

De V.S.K. roept banken op om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor de effecten van hun beleid.

Kredietunies kennen juist wel hun werkgebied, regio of sector op hun duimpje. Ze werken met eigen kredietcommissies en coaches. Ze werken niet met apps, maar met fysiek contact, gaan in gesprek met bedrijven en bezoeken ze desgewenst on site. Zij hebben kennis van de lokale en sectorale markt, met geldverstrekkende leden die jouw bedrijf kennen en langs die weg kunnen kredietunies wellicht net de schakel zijn voor de banken om in het aanvraag-en toekenningsbeleid mee samen te werken. Kredietunies worden in het buitenland NEAR BANK genoemd. Says it all!

Geen bank wil zijn klant na een afwijzing in de kou laten staan. Of niet door wil verwijzen als dat verantwoord is. De oplossing ligt dus in het organiseren van een samenwerking in diverse fasen van het proces. Bank, mkb-er en kredietunie hebben elkaar nodig bij het creëren van een effectief ecosysteem rondom mkb-ers. Voor een bank is het te tijdrovend en complex om het continue veranderende landschap van non-bancaire financiers en hun voorwaarden bij te houden. Kredietunies werken met vrijwilligers en maken de tijd.

Kredietunies kunnen zelfs SAMEN met de banken de lening in cofinanciering tot stand brengen en samen de zekerheden en eventuele achterstelling afstemmen. Kortom: wijs als bank een aanvraag niet direct af, maar verwijs naar ons door en overleg met een kredietunie “in de buurt”. Een mogelijk gezamenlijk in te vullen cofinancierings-voorstel kan het resultaat zijn!

Welke bank pakt dit op en sluit een samenwerkingsovereenkomst met kredietunies? In Engeland is het doorverwijzen na een afwijzing zelfs al jaren verplicht voor banken en daar werkt het uitstekend. Doorverwijzing kan juist het “van het kastje naar de muur sturen voorkomen”. Laten we een stevige brug slaan tussen banken en de complementaire financiering van een kredietunie!

MKB Mobil App (korábban BB) - Apps op Google Play
Niet ons logo, maar wel onze kern…

Een kredietunie bestaat namelijk uit ondernemers. Ondernemers laten bedrijven ongaarne onnodig failliet gaan en gaan actief op zoek naar oplossingen. 

Ze kunnen dan ook in het huidige tijdsgewricht voorkomen dat de mkb’er het kind van de rekening wordt, want we zijn in de kern al 9 jaar de enige echte mkb bank….

Het liefst met steun van overheid en banken….