Als de belastingschuld voor mkb-ers zwaar op de resultaten drukt en ruim 50.000 bedrijven nog helemaal niets afgelost hebben, dan zullen steeds meer ondernemingen failliet gaan.

Het CBS meldt dat het totaal aantal faillissementen in juni dit jaar voor de derde maand op rij is toegenomen. Naast een belastingschuld kampen bedrijven ook met een stijgende rente, hoge lonen en dure inkoop. In de eerste helft van dit jaar vroegen 60% meer bedrijven een faillissement aan dan in de eerste zes maanden van 2022. Relatief gezien sloten in de horeca de meeste ondernemingen hun deuren.

De lock-down verplichtte veel bedrijven om grote delen van 2020 en 2021 op slot te gaan. De “steun” om in ieder geval iets te compenseren bestond uit de mogelijkheid om hun belastingen later betalen, maar sinds oktober moeten ondernemers die belastingschuld aflossen.

Ruim 37.000 ondernemers hebben een betalingsachterstand van een of meerdere termijnen. Dat is een teken aan de wand, echter is er ook een nog grotere groep van 50.000 ondernemers die nog niets van de belastingschuld heeft terugbetaald. Meer dan de helft van de mkb-ondernemers die uitstel aanvroegen, staat voor de enorme uitdaging om de belastingschuld af te lossen. Dus schuiven ze de aflossingen voor zich uit of betalen ze hun leveranciers later. enkelen van hen sluiten nieuwe leningen af om hun oude schulden te voldoen. Ook bij de kredietunies merken we een toename in het aantal aanvragen om een bestaande lening van de bank over te nemen of te herstructureren.

Onlangs kregen de wanbetalende mkb-ers een brief waarin de Belastingdienst aankondigde de huidige betalingsregeling in te trekken, maar om te voorkomen dat de mkb-ers door de vakantieperiode betaal- of beroepstermijnen missen, kreeg die brief een latere dagtekening: 15 augustus. Ondernemers krijgen daarmee tot 25 augustus 2023 de tijd om beroep aan te tekenen. Door de opgeschoven dagtekening hebben ondernemers ook tot 29 augustus de tijd om hun schuld terug te betalen en worden nog geen deurwaarders ingeschakeld.

We zien in onze dagelijkse kredietuniepraktijk om ons heen een groeiend aantal ondernemers omvallen. Gelukkig hebben de aangesloten kredietunies nog geen enkele default gehad of de gefinancierde bedrijven in moeilijkheden zien komen. Onze coaches doen hun werk uitstekend en zorgen ervoor dat we samen- de kredietnemer en de kredietgever- de boel op de rit houden, maar het aantal faillissementen stijgt in Nederland zelfs sneller dan in de rest van EU, want door het stopzetten van de coronasteun kunnen mkb-ers door de verplichte terugbetaling in de betalingsproblemen komen,. Reken daar ook nog eens de sterke inflatie, stijgende rentelasten en veranderende consumentenbestedingen bij.

Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8.376. Daarna is het aantal faillissementen 5 jaar achter elkaar afgenomen. Het aantal faillissementen nam in 2019 weer iets toe, maar het niveau bleef laag en in 2020 waren dit 2.703 bedrijven en instellingen.

In 2022 zijn volgens voorlopige cijfers 2.144 bedrijven failliet verklaard.

Verzekeraar Allianz rekent dit jaar op 3270 faillissementen, ongeveer 52% meer dan in 2022. Volgend jaar zou dat aantal met 8% stijgen naar 3530.

Toch is er bij de meeste mkb-ers na ontvangst van de brief gelukkig geen sprake van paniek. Iedereen die van de betalingsregeling gebruik maakte, wist wat er komen ging. Er is bij ongeveer 20% van de winkeliers een achterstand en daarvan is de helft prima in staat de schuld af te lossen. Maar er blijft de andere helft over die het moeilijker heeft.

Bron: CBS/FD