Wij lezen als Kredietunies graag over de impact van de non-bancaire markt binnen het ondersteunen van het mkb. Kredietunies vervullen daarbinnen een speciale rol en het is goed om te zien dat de gehele branche groeit en steeds meer wordt gevonden door ondernemers. Zo meldt het CBS middels haar Financieringsmonitor, een onderzoek naar de zoektocht naar externe financiering door het mkb, dat dit jaar een bijzonder jaar was. De onderzochte periode viel namelijk volledig binnen de corona-pandemie en er werd in kaart gebracht wat de impact van corona op de zoektocht en succes van het aantrekken van externe financiering. De coronasteunmaatregelen van de overheid zijn hierbij niet meegenomen als externe financiering.

Financieringsmonitor 2021

Business economy

Belangrijk om te weten is dat de cijfers alleen betrekking hebben op de “business economy”. Dit zijn bedrijven van 2-250 werkzame personen (dus géén zzp-ers), maar ook geen organisaties uit de overheidssector, de agrarische sector, de financiële dienstverlening, onderwijs, zorg, cultuur, sport en recreatie, belangen- en hobby-verenigingen en overige persoonlijke dienstverlening.

Zeker de cultuursector en sport en recreatie bedrijven zijn extra hard getroffen in de afgelopen 2 jaar, maar deze cijfers zijn dus nog niet meegenomen in dit onderzoek. Uiteindelijk bleven ruim 295 duizend bedrijven over binnen deze doelgroep.

Toch 4.000 minder financieringen (-17%) verstrekt.

Van de onderzoekspopulatie gaf 19% aan een financieringsbehoefte te hebben. Opvallend is dat dit lager is dan vorig jaar toen nog 22% van de bedrijven op zoek was naar externe financiering. Van die bedrijven met een financieringsbehoefte verkent 86% ook echt de mogelijkheden om financiering aan te trekken en doet 52% een aanvraag. Van de aanvragen wordt 77% uiteindelijk toegekend. Exacte details worden op de website van het CBS getoond.

Uiteindelijk blijkt uit de Financieringsmonitor dat 19.800 bedrijven daadwerkelijk financiering hebben ontvangen, 4.000 minder dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder (23.800). Dit is een daling van 17%.

Overbrugging coronaperiode is het belangrijkste financieringsdoel

Bijna een kwart (23%) van de succesvolle financieringsaanvragen in juli 2020 tot juli 2021 was gericht op het overbruggen van een moeilijke periode door corona. Bij 16% van de mkb-bedrijven was uitbreiden van het bedrijf het doel. Voordat corona zijn intrede deed was het belangrijkste financieringsdoel nog werkkapitaal en voorraden.

Toegang tot financiering als obstakel voor 1/5 van de bedrijven

Voor bijna een vijfde van de mkb ondernemers is de toegang tot financiering een belemmering. Dit aandeel is licht gestegen ten op zichtte van de vorige meting, toen was dit nog 16 procent. Hoe kleiner het bedrijf, hoe vaker toegang tot financiering een belemmering vormt. Van het microbedrijf beschouwt 20 procent de toegang tot financiering als (zeer) belemmerend. Bij het midden- en grootbedrijf is dit respectievelijk 9 en 4 procent.

Ook is de toegang tot financiering vaker een belemmering voor bedrijven in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca (22 procent) en landbouw (20 procent). Het zijn verder vooral sociale ondernemingen, innovatieve bedrijven en startups die problemen ondervinden met het aantrekken van financiering. Het gaat hier stuk voor stuk om bedrijven die minder zekerheid over hun toekomst kunnen bieden: ze hebben te maken met onzekere baten of onzekere uitkomsten of hebben een beperkte staat van dienst.

Al 34% aanvragen direct ondergebracht bij non-bancaire financiers

Van de mkb-bedrijven in de business economy die uiteindelijk wel een aanvraag doen, zet 55% deze alleen bij bancaire financiers uit en 34% doet dit uitsluitend bij non-bancaire financiers, zoals crowdfunding, informele financiers, participatiemaatschappijen en business angels. De rest van de aanvragen wordt gedaan bij een mix van bancaire en non-bancaire financiers. Dit blijkt uit de specificatie van de Financieringsmonitor.

Hoger succespercentage bij aanvragen non-bancaire financiering

Aanvragen die gedaan worden bij niet-bancaire financiers (87%) worden vaker toegewezen dan aanvragen bij bancaire financiers (64%), schrijft het CBS in de Financieringsmonitor. Dat betekent niet automatisch dat bancaire financiers strenger zijn. De bedrijven die bij hen financiering aanvragen zijn mogelijk heel anders dan de bedrijven die niet-bancaire financiering aanvragen.De solvabiliteit en de liquiditeit van bedrijven met een (deels) succesvolle verschilt niet significant van die van bedrijven waarvan de aanvraag niet succesvol was.

Maar 35% bedrijven met financieringsbehoefte haalt succesvol financiering op

Van alle bedrijven met een behoefte aan financiering, weet 35% ook daadwerkelijk de gezochte financiering aan te trekken. In 2020 wist nog 41% succesvol financiering aan te trekken. Eerder had ik zelf al een berekening gemaakt dat dit in 2019 nog 45% was. Of dit hoog of laag is, daar verschillen de meningen over. Niet elke bedrijf met behoefte aan financiering is nog levensvatbaar.Wel is een duidelijke trend zichtbaar over de laatste 2 jaar dat dit percentage afneemt.

Bronnen: