Afgelopen maandag plaatste de redactie van Automatie PMA een artikel over alternatieven financiering.
Ook in dit artikel wordt gesproken over de terughoudendheid van de banken bij een financieringsaanvraag. De kredietunie komt ook aan bod als peer-to-peer lending. Op een duidelijke en leuke manier zijn er 8 alternatieven financieringsmogelijkheden beschreven. Een kleine samenvatting van het artikel, wil je graag het hele artikel terug lezen, Lees dan hier verder.

8 alternatieven om nieuwe machines en innovaties te financieren

grijpgeld
Hoe financier je nieuwe machines en innovaties?
Ook in het post-crisistijdperk lopen veel maakbedrijven nog altijd tegen financieringsgrenzen aan. Welke alternatieven heb je als de bank terughoudend is in de financiering van nieuwe machines en innovaties?

Als ambitieus maakbedrijf wil je graag – met het oog op de gehoopte groei – die ene kostbare machine aanschaffen. Er is alleen één probleem: ondanks een goede financiële onderbouwing van je plannen (altijd een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle financieringsaanvraag), is de bank nog altijd terughoudend. Uiteindelijk lukt het daardoor net niet om de financiering rond te krijgen. Wat nu? Maak gebruik van een van onderstaande alternatieven, zodat die gedroomde machine straks wellicht toch in de fabriekshal staat te glimmen.

Private equity
Het aantal private investeringen neemt de laatste jaren flink toe. Niet verwonderlijk: private equity-partijen zoeken voortdurend naar sterke marktposities en concurrentievoordelen, meerdere groeimogelijkheden, sterke managementteams en stabiele cashflows. En laten dát nu net zaken zijn die in de Nederlandse maakindustrie in ruime mate voorhanden zijn. Private equity is meestal afkomstig van participatiemaatschappijen, die rechtstreeks deelnemen in het aandelenkapitaal van een bedrijf.

Ketenfinanciering
Supply chain finance, ketenfinanciering in goed Nederlands, is in feite een verzamelnaam voor een scala aan oplossingen waarbij één partij in de keten het voor een andere partij makkelijker maakt om aan financiering te komen. Dat kan een klant zijn, maar ook een leverancier.

Peer-to-peer lending
Bij peer-to-peer lending beleggen investeerders hun geld in een lening voor ondernemers. Een vorm die vaak wordt gehanteerd is de kredietunie: een financiële coöperatie die zijn leden spaar- en leenmogelijkheden biedt. Kredietunies beheren het geld dat ondernemingen in de regio of sector gezamenlijk bijeenbrengen; andere bedrijven kunnen dat geld weer lenen. De investeerders (vaak ervaren ondernemers) staan de bedrijven die zij voorzien van financiering doorgaans ook bij met gericht advies.

Crowdfunding
Ook het MKB heeft crowdfunding als financieringsbron ontdekt. Zij kunnen terecht bij gespecialiseerde crowdfundingplatforms die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Voordeel van crowdfunding is dat het de zelfstandigheid van de ondernemer doorgaans niet aantast: vaak gaat het om meerdere ‘microfinanciers’ die kleine bedragen lenen, waardoor de behoefte om over de schouder van de ondernemer mee te kijken een stuk kleiner is.

Subsidies
Innovatieve ideeën komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. De afgelopen jaren stak bijvoorbeeld de Europese Ontwikkelingsbank veel geld in fondsen voor het door de crisis noodlijdende MKB – als antwoord op de groeiende terughoudendheid bij banken om geld te lenen. Verder zijn er in Nederland meerdere regionale ontwikkelingsmaatschappijen actief, die tot doel hebben de regionale economie te versterken.

Asset based financiering
Bij asset based financiering wordt toekomstige groei gefinancierd op basis van een onderpand. Dat kunnen voorraden of tegoeden van debiteuren zijn, maar ook machines. Inmiddels zijn er ook partijen die tweedehands equipment financieren en op die manier – via een zogenoemde sale & lease back-constructie – extra liquiditeit creëren; geld dat het bedrijf vervolgens weer kan investeren in verdere groei.

Risicodragende financiering
Traditionele bancaire financiering bestaat doorgaans uit senior debt-leningen: kapitaalverstrekking met een laag risico. Maar ook voor investeringen met een hoger risico kunnen maakbedrijven vaak terecht bij de bank, namelijk in de vorm van risicodragende financiering. De bank neemt daarbij een deel van het ondernemersrisico voor zijn rekening, maar profiteert tegelijkertijd ook mee zodra er winst wordt gemaakt.

Factoring of reversed factoring
Bij factoring neemt een gespecialiseerd factoringmaatschappij het debiteurenrisico en ook het eventuele incassotraject over, waardoor je als maakbedrijf de beschikking krijgt over een financiële buffer en instant werkkapitaal.

Bron: MT.nl