Kredietunies vertegenwoordigen een vorm van alternatieve financiering die mkb-leners en geldschieters rechtstreeks met elkaar verbindt. Kredietunies matchen mkb-leners met geschikte geldschieters uit hun regio, sector, beroepsgroep of etnische achtergrond, op basis van hun risicoprofielen, voorkeuren en behoeften. Kredietunieleningen kunnen verschillende voordelen bieden voor zowel leners als geldschieters, zoals flexibele rentetarieven, snellere goedkeuring, meer flexibiliteit en de actieve coaching tijdens de gehele looptijd van de lening. Maar naast deze voordelen kunnen kredietunies ook de financiële inclusie en sociale impact bevorderen, door toegang tot krediet mogelijk te maken voor de door regelingen en banken achtergestelde mkb-ers en door sociaal maatschappelijke en ecologische doelen te ondersteunen. 

  • Wat is financiële inclusie?

Financiële inclusie voor het mkb is het vermogen van bedrijven om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van betaalbare en geschikte financiële producten en diensten, zoals een bedrijfskrediet. Financiële inclusie voor het mkb is essentieel om (stille) armoede terug te dringen, werkeloosheid te voorkomen, economische groei te bevorderen en mkb-ers in staat te stellen hun onderneming te verbeteren. Vaak betekent dit concreet dat ze beperkte toegang hebben tot formele financiële diensten of afhankelijk zijn van informele of dure alternatieven. Gebrek aan financiële inclusie kan het gevolg zijn van verschillende belemmeringen, zoals hoge ondergrenzen voor bedrijfsleningen, hoge kosten, strenge voorwaarden, afstand, discriminatie of lage financiële kennis.

Hoe doen we dat?

Kredietunies kunnen financiële inclusie verbeteren door toegang tot bedrijfskrediet te bieden aan mkb-ers die worden uitgesloten of onvoldoende worden bediend door traditionele banken. Ze kunnen een ​​breder en diverser mkb-bestand bereiken en bedienen, met lagere operationele kosten en hogere efficiëntie. Daarnaast kunnen ze ook meer op maat gemaakte en flexibele bedrijfsleningen aanbieden, afgestemd op de specifieke behoeften en voorkeuren van de mkb-leners en geldschieters. Sommige kredietunies kunnen bijvoorbeeld tegemoet komen aan de specifieke vragen rondom een mkb-aanvrager met een lage of geen kredietscore door alternatieve gegevensbronnen te gebruiken, zoals plaatselijke, regionale of sectorale sociale media om de kredietwaardigheid van een aanvrager beter te kunnen beoordelen.

De sociale impact van kredietunies

We kunnen sociale impact creëren door mkb-ers op zoek naar financiering en de eventuele geldschieters te ondersteunen die sociale en ecologische doelen nastreven, zoals armoedebestrijding, onderwijs of gezondheidszorg. Kredietunies kunnen deze afstemming van belangen en waarden tussen leners en geldschieters vergemakkelijken. Dit doen ze door informatie, transparantie en feedback te geven over de sociale resultaten van de verstrekte bedrijfsleningen. We kunnen leners en geldschieters ook stimuleren om meer verantwoorde praktijken toe te passen, door lagere rentetarieven, hogere rendementen of andere beloningen aan te bieden voor het behalen van sociale en maatschappelijke resultaten. 

Wat zijn onze uitdagingen en kansen?

Kredietunies staan ​​voor verschillende uitdagingen en kansen in hun streven om financiële inclusie en sociale impact te bevorderen. Enkele van de uitdagingen zijn onder meer onzekerheid over de regelgeving, cyberbeveiligingsrisico’s, fraudepreventie, gegevensbescherming, ledeneducatie en marktconcurrentie. Kredietunies moeten voldoen aan verschillende wet- en regelgeving en dit kan hun activiteiten, kosten en schaalbaarheid beïnvloeden.

Kredietunies moeten ook de veiligheid en privacy van de gegevens en transacties van hun leden waarborgen, evenals fraude en het witwassen van geld voorkomen en opsporen. Ze moeten hun leden ook informeren over de voordelen en risico’s van de bedrijfsleningen, evenals over hun rechten en verantwoordelijkheden. 

Natuurlijk moeten we ook zoals eerder gesteld concurreren met andere spelers in de financiële sector, zoals banken, We moeten onze unieke propositie verder benadrukken en enkele van de kansen die we hebben zijn op het gebied van intermenselijke innovatie (het persoonlijke gesprek met de ondernemer aan het begin en tijdens van het traject), de hoge ledentevredenheid, de sociale verantwoordelijkheid en de specifieke marktkennis (regionaal en sectoraal). Iedere aanbieder kan gebruikmaken van nieuwe technologieën, zoals blockchain en met slimme contracten, om hun efficiëntie, veiligheid, transparantie en vertrouwen te verbeteren, maar kredietunies kunnen dit allemaal ook nog eens aanvullen met hun persoonlijke, kleinschalige, directe en decentrale werkwijze .

Kredietunies kunnen ook hun ledentevredenheid vergroten door meer gepersonaliseerde en handige diensten aan te bieden, en door hun leden te betrekken bij feedback en communicatie. 

Maar nog beter: kredietunies kunnen ook hun sociale verantwoordelijkheid tonen door hun bedrijfsmodellen en -praktijken af ​​te stemmen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de V.N. of andere lokale initiatieven.