Die vraag staat centraal tijdens de speciale informatieavond die de Kredietunie HLMR op 3 oktober a.s. organiseert. Meerdere sprekers gaan op dit onderwerp in, zoals wethouder ondernemerszaken Ap Reinders en voorzitter Jan Kamminga van de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies in Nederland. Addick Land, voorzitter van de Kredietunie HLMR eo, licht toe hoe deze kredietunie ondernemers in de HLMR met vaak goede plannen aan financiering wil helpen door ondernemers die over geld beschikken samen te brengen.  

Ook al heb je een goed plan en bereik je al resultaten, voldoende financiering krijgen om door te groeien is in deze tijd niet gemakkelijk. Daar weet The Waste Transformers uit Hoofddorp alles van. Ze hebben al een installatie draaien die uit organisch afval onder meer biogas en elektriciteit produceert en zo zichzelf bedruipt. En dat lokaal zodat er geen grote vervoersstromen nodig zijn, zoals bij de reguliere afvalverwerking. Initiatiefnemer Lara van Druten wil (veel) meer installaties plaatsen en vraagt om hulp bij de financiering. Zij doet haar verhaal op 3 oktober a.s. tijdens de informatieavond die speciaal wordt voor (ex-)ondernemers wordt gehouden die via de Kredietunie HLMR ondernemers met goede plannen aan financiering willen helpen.

Zoals Lara zijn er nog veel meer ondernemers in de HLMR die een steun in de rug goed kunnen gebruiken.  De Kredietunie HLMR e.o. (KUH eo) wil daarom (ex) ondernemers die over (enige) financiële middelen beschikken bij elkaar brengen en hen vragen een (deel) van hun vermogen voor de financiering van plannen van collega-ondernemers in de HLMR beschikbaar te stellen. Dat behoeven zij niet voor niets te doen want dit levert een aanmerkelijk beter rendement op dan bij de bank, namelijk 3,5% of 6%, afhankelijk van de keuze die de kredietgever maakt.

Op 3 oktober a.s. organiseren het bestuur en de raad van commissarissen van de KUH, die zich uitsluitend op basis van een onkostenvergoeding inzetten, een informatieavond. Speciaal voor ondernemers die of  financiering nodig hebben of geïnteresseerd zijn om financiering beschikbaar te stellen. Deze avond, die gehouden wordt in de Arendshoeve van kredietunielid Jacob van Zijverden, biedt een interessante mix van sprekers en onderwerpen. Henk Kroeze, ex CEO SNS-bank en voorzitter Raad van de commissarissen van de KUH, zal iedereen welkom heten en informeert de aanwezigen over het te volgen kredietbeleid. Jan Kamminga, oud-politicus en voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies, neemt de aanwezigen mee langs de laatste ontwikkelingen in kredietunieland.  Addick Land, met Gerco Tolsma en Roel de Jong, medeoprichter en bestuurslid van de KUH e.o., vertelt hoe de KUH e.o. er voor staat: haar leden, beschikbare middelen, de steun van provincie N.H. en de gemeente HLMR en natuurlijk de mogelijkheden om deel te nemen in de financiering van goede plannen van ondernemers. Ook wordt ingegaan op kredietverlening in de praktijk aan de hand van voorbeelden van andere kredietunies.  Verder is er de primeur van een eerste pitch van Lara van Druten van The Waste Transformers die financiering zoekt. Het laatste onderdeel van de avond is een forumdiscussie waarbij de aanwezigen hun vragen kwijt kunnen. Het programma begint de 3e oktober om 20.00 uur en eindigt om 21.30 met een netwerkborrel.