Sinds 1 januari is de Wet toezicht Kredietunies van kracht.

De wet maakt het mogelijk voor kredietunies om opvorderbare gelden aan te trekken en hiermee krediet te verlenen aan haar leden.

Dit betekent dat een kredietunie, naast het uitgeven van ledencertificaten, nu ook middelen kan aantrekken door het uitgeven van obligaties of het aantrekken van deposito’s.

Investerende leden kunnen nu investeren met een vooraf bepaalde datum waarop zij het geïnvesteerde geld weer terug krijgen. Dit past beter bij de wensen van investerende ondernemers.

Een kredietunie kan via obligaties of deposito’s 10 mln. Euro aantrekken zonder aan extra toezicht te hoeven voldoen. Trekt een kredietunie meer dan 10 mln. Euro aan dan geldt er een apart toezichtregime.

Hier vindt u  de teksten van het besluit en de wet

stb-2015-512 (Besluit toezicht kredietunies),

stb-2015-304,

stcrt-2015-45349

En een presentatie van de Brauw Blackstone Westbroek waarin een en ander kort wordt toegelicht.

20150610 Presentatie Wet toezicht kredietunies