Het MKB is te afhankelijk van bancair krediet, Kredietunies zijn een waardevolle toevoeging op bancair krediet bij de financiering van het MKB. “Het is kredietverlening voor ondernemers door ondernemers”, stelt Georgina Friederichs, directeur van de Vereniging Samenwerkende Kredietunies in een interview in het jaarverslag van de NVB

“We willen meer mogelijkheden creëren voor coöperatieve kredietverlening aan het MKB. Een deel van het MKB kan moeilijk aan financiering komen. Maar er zijn ook ondernemers die behoefte hebben aan meer mogelijkheden om hun vermogen te beleggen. In een kredietunie kunnen zij samen met anderen investeren én kennis overdragen. We ondersteunen dus kredietverlening voor ondernemers door ondernemers.”

lees meer