Het klinkt allemaal zo sexy. “Het door de Nederlandse overheid opgerichte Invest-NL investeert 15 miljoen euro in financieringsplatform voor Europese mkb-bedrijven October”, zo luidt de kop in vele kranten.

U weet wel: Invest-NL, het bedrijf dat al drie jaar bestaat, waar miljoenen aan overheidsgeld in is gegaan. Invest-NL dat onder Wouter Bos alleen maar achterbleef op alle targets en nauwelijks het verschil maakte en toch moet blijven doorgaan voor ons Nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling of National Promotional Institution (NPI).

Invest-NL is daarmee een belangrijk instrument in de gereedschapskist van de overheid. Voor het versnellen van duurzame transities in Nederland, maar ook voor het beter mobiliseren van Europees kapitaal voor het MKB.

U zou bij het lezen van deze laatste twee zinnen kunnen denken; “Gaat het hier over Kredietunies?”.

Helaas: deze NPI kende twee slechte eerste aanloopjaren en is pas na het vertrek van Wouter Bos enigszins gaan “performen”. Het fonds beschikt nu over miljoenen aan gelden en over voldoende samenwerkingsverbanden met Regionale Ontwikkelings Maatschappijen om het in de regio’s in het mkb te stoppen. Geld voor het mkb. Geld om verantwoord te stoppen in groei en duuzaamheid. Maar ook…..

Geld voor Kredietunies ?

October, een reguliere crowdfunder met een platform-licentie van Lemon Way, heeft in totaal 35 miljoen euro opgehaald bij dit Invest-NL. De overige 20 miljoen wordt ingelegd door het Europees Investeringsfonds (EIF). Met de toezeggingen wil October extra investeerders aantrekken om meer mkb-ondernemingen van financiering te kunnen voorzien.

ANP 19 januari 2023ANP190123110 1

Invest-NL (dus het ministerie van Financiën…) richt zich op duurzaam ondernemen. Specifiek komt het geld uit de Dutch Alternatieve Credit Instrument (DACI), een fonds dat in 2021 door de Nederlandse overheid, Invest-NL en het EIF werd gelanceerd.

Het totaalbedrag dat October heeft opgehaald voor haar crowd-fonds is nu 100 miljoen euro. Het geld zal gaan naar het vijfde fonds dat October ter beschikking stelt aan bedrijven in Frankrijk, Nederland, Italië, Duitsland en Spanje. Naar verwachting kunnen daarmee ruim 3000 leningen worden verstrekt voor een totaalbedrag van 400 miljoen euro. Volgens October lopen de leningen uiteen van bedragen van 10.000 euro tot 2 miljoen euro, waarbij het gemiddelde bedrag uitkomt op 130.000 euro.

Zoals u weet werken Kredietunies vanaf 2014 reeds in dit veld, hebben ze voor het MKB het financieringsgat op een sociaal-maatschappelijke wijze ( zonder winstoogmerk..) opgevuld tussen banken en overheid en trekken ze het benodigde geld grotendeels aan via ledenobligaties van andere ondernemers. Met een gemiddelde van 98.000 euro per lening…

Het wordt tijd dat Invest-NL ook de kredietunies ziet als een co-financieringspartner binnen het MKB.

We staan er voor open!