Het kabinet, via het Ministerie van Economische Zaken, blijft alternatieve financieringsmogelijkheden voor het mkb, zoals kredietunies, belangrijk vinden en blijft dit stimuleren. Dit blijkt uit de op Prinsjesdag gepubliceerde begroting voor 2016. In de begroting van 2016 voor het Ministerie van Economische Zaken is nog altijd alternatieve financiering voor het mkb een belangrijk beleidspunt. Volgens het ministerie heeft het mkb nog steeds financiering nodig om te innoveren en toegang tot de markt te krijgen. Een meer divers financieringslandschap om het mkb te helpen deze zaken te realiseren, blijft daarom aandacht krijgen van EZ. Het ministerie gaat daarom de markt van risicodragend vermogen en financiering, zoals kredietunies en crowdfunding, verder ondersteunen.

Overige MKB-financieringsmaatregelen
In 2016 wil EZ verder marktpartijen gaan ondersteunen bij het oprichten van een fonds voor achtergestelde leningen en geeft een extra impuls aan cofinanciering met business angels. Ook gaat het ministerie een online financieringswijzer maken waarmee ondernemers snel een eenvoudig kunnen bekijken welke financieringsopties voor hen beschikbaar zijn. Tot slot geeft het kabinet aan dat de uitwerking van het sinds dit jaar beschikbare Aanvullend Actieplan MKB-financiering, met verschillende garantieregelingen vanuit de overheid die kunnen leiden tot ongeveer 2,5 miljard euro aan nieuwe mkb-financiering, in 2016 doorloopt.

Reactie VSK
De VSK is blij met de aandacht van EZ voor de diversiteit in het financieringslandschap en de steun voor kredietunies en crowdfunding. Vooral op het terrein van bekendheid van de alternatieve financiers en hun aanbod valt nog veel terrein te winnen. De overheid kan hier een belangrijke rol bij spelen.

Begroting 2016
De begroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken met alle mkb-financieringsmaatregelen vindt u hier.