op 31 oktober jl plubiceerde Accountcy vanmorgen, onderstaand artikel over Klaas Knot, directeur DNB die kort sprak tijdens de MKB-ondernemerscongres in Utrecht.

Klaas KnotVolgens Klaas Knot, directeur DNB, is het krijgen en houden van een financiering een van de drie grote uitdagingen waar ondernemers de komende jaren mee te maken krijgen. Knot sprak afgelopen donderdag op het MKB-ondernemerscongres in een uitverkocht BeatrixTheater in Utrecht.

Ondernemers krijgen minder vaak een financiering van de bank. Reden hiervoor is onder meer de strengere regels voor banken waardoor zij hogere kapitaalbuffers moeten aanhouden. Ook de relatief hoge kosten die te maken hebben met het verstrekken van een bancaire financiering is een reden. De ondernemer zal meer energie moeten steken in het aantrekken van risicokapitaal via alternatieve bronnen. Dat is en blijft lastig voor veel ondernemers. Reden voor Knot om op te merken dat er cultuuromslag nodig is bij het financieren van het MKB. Hij verwacht dat crowdfunding en ontwikkelingen in de FINTECH een deel van het financieringsprobleem op zullen lossen. Maar er zal ook meer aandacht moeten worden besteed aan het financieren met eigen vermogen en obligaties, aldus de president van de DNB. Knot riep de ondernemers op met een open blik te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is en daar ook handig op in te spelen.

Globalisering van de waardeketen

De tweede uitdaging waar ondernemers in het MKB de komende jaren mee te maken krijgen, is de globalisering van de waardeketen. Knot gaf aan dat er voor Nederlandse ondernemers vooral veel kansen liggen als ze zich focussen op de bedrijvigheid aan het begin en aan het eind van de waardeketen.

Energietransitie

De derde uitdaging tot slot ligt volgens Knot in de Energietransitie. CO2 neutraal wordt de nieuwe norm en dat is voor veel branches nog een stevige uitdaging. Ook dienen ondernemers er rekening mee te houden dat milieukosten in toenemende mate in de prijzen van fossiele brandstoffen zal worden ingeprijsd.

Herziening belasting- en pensioenstelsels

Knot gaf ook aan dat het hoog tijd wordt dat het belasting- en pensioenstelsel wordt herzien. ‘De stelsels zijn over datum. Belangrijk aandachtspunten zijn weerbaarheid en veerkracht. Waarbij juiste prikkels worden gegeven aan ondernemers en zuivere ZZP’ers. Het is belangrijk dat wij met elkaar gaan werken aan een robuuste economie.’

“Hollandse ziekte”

Ronald Kahn, serieondernemer en oprichter van Coolcat, was een andere spreker op het hoofdpodium. Hij noemde het een “Hollandse ziekte” dat in Nederland de vele zaken die goed gaan klein worden gemaakt en de enkele zaak die fout gaat ontzettend groot wordt gemaakt. Volgens Kahn kan de huidige ondernemer in het MKB alleen maar overleven als hij klantgericht is. Overigens erkende Kahn dat hij bij het faillissement van MS-Mode ook zelf de nodige fouten had gemaakt.

Door eigen pijngrens heen

Annemarie van Gaal waarschuwde de ondernemers om niet in de passieval te trappen. ‘Ik zie veel ondernemers die met veel toewijding bezig zijn met het verbeteren van hun dienst of product of het in de markt zetten daarvan. Ze vergeten zich echter af te vragen of er wel echt vraag naar is.’ Tegelijkertijd gaf de succesvolle zakenvrouw aan dat de ondernemer met veerkracht iemand is die tenminste een keer in zijn leven door zijn eigen pijngrens is gegaan. ‘Daar leer je uiteindelijk het meest van,’ aldus van Gaal.