Laat ik heel duidelijk zijn: er kan geen discussie over het belang van zzp’ers en de kleinbedrijf ondernemers voor de Nederlandse economie. Het Kleinbedrijf vertegenwoordigt 95,5% van alle ondernemers in Nederland en samen zorgen zij bijna voor een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Een bedrijfstak waar we trots op mogen zijn.

Dat het CBS al jaren zichzelf (en ons ) beperkt tot het onderzoeken van bedrijven vanaf 5 medewerkers is bekend, maar een dergelijk onderzoek gaat dus maar over 5 % van het mkb!

Resultaat: 95 % van het mkb- nieuws gaat maar over 5 % van het mkb!

Als je dan de gepubliceerde gegevens van de Kleinbedrijfindex bekijkt, dan zie je dat qua productiviteit het kleinbedrijf voor het eerst het midden- en grootbedrijf zelfs passeert! Daarmee laten de kleinste bedrijven van Nederland zien dat zij vanaf 2014 de meeste omzetgroei per medewerker weten te realiseren en worden wij als VSK gesterkt in het feit dat we de juiste doelgroep met onze kredieten bedienen: een groeiend kleinbedrijf.

PDF) Kleinbedrijf Index Q1 2022, Breed gedragen optimisme bij nauwelijks  betere bedrijfsresultaten, Qredits/HU/ONL/Cultuur+Ondernemen

Groei in faillissementen

Maar de coronalockdowncrisis en de huidige recessie laten hun sporen na. Het aantal technisch failliete bedrijven is helaas sterk gegroeid van 23% naar 33% in het eerste kwartaal van dit jaar. Vooral in de horeca (41%) en zakelijke dienstverlening (36%) zijn de percentages verontrustend hoog. Ook de tweedeling in levensvatbare en niet-levensvatbare bedrijven neemt toe. Dat is volgens de KBI ook te zien aan de groeiende groep ondernemers (van 19% naar 23%) met een zeer hoge stressscore. Ondernemers met personeel scoren overigens aanmerkelijk hoger op stress dan ondernemers zonder personeel ( “Ik wens u veel personeel”).

Voor ons een weet en voor u een teken: Al zes kwartalen op rij zakt nu de investeringsbereidheid in het mkb. Voor Q2 is die gelukkig wat minder negatief dan in het voorgaande kwartaal. Nettomarges stijgen echter niet significant en dat toont zich ook in de zeer lage ondernemerslonen.

De broekriem in het kleinbedrijf is en blijft nog steeds stevig aangetrokken. Zie hieronder de rauwe cijfers:

Maar 37% van de ondernemers verdient meer dan het minimumloon!!

Reeds 23% van het kleinbedrijf verdient boven het bijstandsnivo, maar toch ONDER het minimumloon!

Al 40% van de ondernemers verdient ONDER het bijstandsniveau!

Het totale aantal te verwachten kleinbedrijfsluitingen is constant hoog en staat op 6,5% van de bedrijven.

Kijk eens rond in uw winkelstraat, spreek met het kleinbedrijf, bestel bij het kleinbedrijf en volg de ontwikkelingen….en kijk wat het armoedebeleid in uw gemeente gaat doen.

N.B.: Voor een gemeente als Den Haag met 550.000 inwoners, met 55.000 inwoners onder het bestaansminimum en met 66.000 bedrijven (waarvan 60.500 bedrijven met 4 werkzame personen of minder) en met reeds 15% van de werkzame bevolking die zzp-er zijn, zouden dus meer dan 20.000 kleinbedrijfondernemers en hun werknemers een stadspas (Ooievaarspas) moeten hebben, aanvragen of …….. krijgen!

Hebben de wethouders voor Sociale Zaken en Armoedbeleid in onze grote steden dit al wel in de gaten?

Kan een gemeente dit wel aan?

https://online.flippingbook.com/view/622386490/