De Kredietunie Brabant ontvangt van de provincie Noord-Brabant verstrekt een lening van 100.000 euro voor verdere professionalisering.

Met de lening van de provincie stelt het College van Gedeputeerde Staten de Coöperatieve Kredietunie Brabant U.A. (KUB) ondersteunen voor een verdergaande professionalisering. Met het geld wil de Kredietunie haar marktpositie versterken, de bekendheid bij kredietgevers en kredietnemers vergroten en de capaciteit voor kredietbeoordeling uitbreiden. Daarnaast wil KUB de mogelijkheid onderzoeken om haar marktgebied, dat nu de Brainport Regio beslaat, verder uit te breiden.

Ondersteuning MKB
Het College van Gedeputeerde Staten staat positief ten opzichte van Kredietunies omdat kredietverstrekking door banken aan mkb-bedrijven vaak nog moeizaam gaat. De Kredietunies kunnen dit probleem (gedeeltelijk) oplossen door leningen te verstrekken. Kredietunies doen voor het door hen uit te geven kapitaal een beroep op privaat geld van ondernemers die willen investeren. KUB richt zich op MKB-bedrijven in de regio Eindhoven en wil kredieten verschaffen tot maximaal 250.000 euro.

Meer informatie over de lening van de provincie Noord-Brabant aan de Kredietunie Brabant staat hier.