kuh

De speciale informatieavond die werd gehouden in de fraaie Arendshoeve trok veel belangstelling van ondernemers die graag wilden weten hoe ze collega-ondernemers in de Haarlemmermeer kunnen helpen aan financiering. Zij luisterden aandachtig naar de presentaties van onder meer wethouder ondernemerszaken Ap Reinders, voorzitter Addick Land van de Kredietunie HLMR e.o. en onderneemster Lara van Druten over haar bedrijf The Waste Transformers.

Wethouder ondernemerszaken Ap Reinders zei het op 3 oktober zo: “De bekende ondernemer Jan Zeeman was er duidelijk in: geld moet werken. Want financiering smeert de banenmotor.” Reinders vindt het daarom goed dat er nieuwe initiatieven, zoals de Kredietunie HLMR, zijn omdat banken het lastig hebben. “De combinatie van financiering en coaching die de Kredietunie HLMR eo biedt is ook een sterk punt.” Hij deed een oproep naar alle aanwezigen: “wordt ambassadeur voor deze Kredietunie, zodat zij zoveel mogelijk ondernemers met goede plannen kan helpen aan financiering”.

SONY DSC

Ap Reinders, Wethouder Ondernemerszaken Haarlemmermeer.

De informatiebijeenkomst werd kort onderbroken voor een ledenvergadering waarin Dick Winters, bekend in de HLMR als advocaat en bestuurslid van diverse organisaties, met algemene stemmen werd benoemd tot lid van de raad van commissarissen van de KUH.

Voorzitter Addick Land van de Kredietunie HLMR (KUH) schetste de aanwezigen wat het bestuur de afgelopen twee en een halfjaar zoal heeft gedaan om de Kredietunie HLMR van start te kunnen laten gaan: het ontwikkelen van een handboek, aanschaf van een krediet-administratiesysteem, het ontwikkelen van een website en documentatie en het aanvragen en verkrijgen van een opstartsubsidie van de provincie Noord- Holland voor een bedrag van € 40.000. Ook kostte het tijd om goede kandidaten te vinden voor de kredietcommissie en de raad van commissarissen. Verder heeft het bestuur, dat onbezoldigd haar werk doet, veel energie gestoken in het persoonlijk promoten van de KUH en het werven van leden en kredietgevers. Zo zal de KUH aan het eind van 2016 meer dan 25 leden tellen en 10 ledencertificaten à € 5.000 hebben uitgegeven. Ook hebben een aantal ondernemers door middel van het ondertekenen van een intentieverklaring aangegeven dat zij, met bemiddeling van de KUH, rechtstreeks ondernemingen willen financieren. Het bestuur, bestaande uit Roel de Jong, Gerco Tolsma en Addick Land, wil op korte termijn starten met het financieren van ondernemingen via het zogenaamde hybride bemiddelingsmodel. Hierbij verzorgt de KUH, tezamen met één of meer krediet gevende ondernemers, de financiering. Kredietgevers wordt een, voor deze tijd, aantrekkelijke rente geboden van 3,5% of 6%.

Laatste spreker van de avond was de gedreven onderneemster Lara van Druten, directeur/eigenaar van The Waste Transformers. Zij wil met haar bedrijf kleinschalige installaties neerzetten die, dichtbij de “vervuilers” zodat enorm op het vervoer bespaard wordt, organisch afval verwerken tot biogas en elektriciteit. Een fraai voorbeeld daarvan is de installatie bij de Westergasfabriek in Amsterdam die het organisch afval van twaalf restaurants “on the spot” winstgevend verwerkt tot biogas en elektriciteit. Lara zoekt voor € 70.000 deelfinanciering voor een volgende installatie die in Park 20/20 zou moeten komen.

Na afloop van deze informatiebijeenkomst meldden zich direct nieuwe leden aan en konden ledencertificaten worden uitgegeven waarmee de financiering van plannen van ondernemers weer dichterbij komt.

Voor meer informatie, www.kredietuniehaarlemmermeer.nl