Sinds  8 mei is de oprichting van een eigen kredietunie voor de Haarlemmermeer een feit.

Initiatiefnemers en oprichters zijn vijf Haarlemmermeerders: Roel de Jong en Addick Land (namens de stichting MeerMatch), Thomas Hendriksen (ondernemer, adviseur en bestuurder maatschappelijke organisaties), Gerco Tolsma (voorheen bankdirecteur en nu informal investor) en Pim van der Horst (directeur/eigenaar Credion HLMR). De oprichting wordt gesteund door directeur Fabian Nagtzaam van MKB Schiphol-Haarlemmermeer, en het HOP, de koepel van ondernemersverenigingen in de Haarlemmermeer.

Met de oprichting volgt nu een fase waarin het vinden van financiering voor de opstart- en aanloopkosten het grootste aandachtspunt is.

Voor advies over de beste wijze van financiering en het optimaal inrichten van de kredietunie is aansluiting gezocht bij de koepel van Samenwerkende Kredietunies waar diverse kredietunies verspreid over heel Nederland bij zijn aangesloten.

Het bestuur zet alles in het werk om tijdens de financieringsbeurs van 10 juni in Hoofddorp de nieuwe kredietunie HLMR eo open te kunnen stellen ondernemend Haarlemmermeer. Met als belangrijkste doelstelling om met het verstrekken van financiering voor goede plannen de economische bedrijvigheid en daarmee ook de werkgelegenheid in de HLMR te stimuleren.

Voor meer informatie:  Website haarlemmermeer

Of het kranten artikel: Link artikel