20170501_FD_Kredietunie meer armslag met staatsgarantie

Kredietunie Brabant mag als eerste kredietverlener in zijn soort leningen verstrekken die voor de helft worden gegarandeerd door de Nederlandse Staat. De geldverstrekker loopt
daardoor minder risico en kan tegen een lager rentetarief gaan uitlenen. ‘Wij denken op die manier meer innovatieve bedrijven die nog weinig onderpand kunnen bieden, te helpen met hun financiering’, zegt Robert Vos, secretaris van Kredietunie Brabant, in een telefonische toelichting.

Kredietunies vormen een relatief nieuwe categorie kredietverstrekkers in Nederland. Ze zijn opgericht ten tijde van de kredietcrisis en moesten het gat opvullen dat ontstond toen banken
terughoudender werden met leningen aan mkbbedrijven.  De nieuwe financiers trekken geld aan bij ondernemers met overschotten en lenen het uit aan andere bedrijven die om het geld verlegen zitten.

Financiële risico delen met de overheid

Kredietunie Brabant krijgt nu als eerste in Nederland meer armslag met een beroep op de Borgstelling MKB Kredieten, een regeling van het ministerie van Economische Zaken. Dit betekent dat de kredietgevende leden van de Kredietunie het financiële risico gaan delen met de overheid. ‘Gaat het bedrijf in kwestie failliet, dan wordt de helft van het verlies door de staat gecompenseerd’, aldus Vos. De kredietunie kan daarmee meer op voet van gelijkheid concurreren met de banken die samen met kredietorganisatie Qredits al langer gebruik kunnen maken van de borgstellingsregeling. Met het aantrekken van de economie neemt de kredietverlening door de banken toe, met inbegrip van kredieten onder borgstelling. ‘Voor ons reden om te pleiten voor een gelijk speelveld’, zegt Vos.

Garantie maakt korting op het rentetarief mogelijk

Met de aanvullende zekerheid van de overheid kan de kredietunie soepeler leningen verschaffen en de rente omlaag brengen. Normaal betalen kredietnemers 8% per jaar. De garantieregeling biedt ruimte om tot 2%punt korting te verlenen. Dit biedt perspectief aan innovatieve bedrijven die nog maar in beperkte mate zekerheden kunnen bieden. ‘Voorwaarde is wel dat zij hun bestaansrecht bewezen hebben’, aldus Vos.

Kredietunie Brabant had bij de oprichting in 2014 de ambitie om jaarlijks tien bedrijven van financiering te voorzien. In werkelijkheid zijn sindsdien niet meer dan vijf kredieten verschaft (met een maximum van €250.000). Nog eens vijf kredieten zijn wel toegewezen maar niet gebruikt door de geldvragende ondernemer. Deze koos uiteindelijk toch voor de bank die op het laatst met een aantrekkelijker aanbieding kwam en de kredietunie uit de markt drukte.

Kredietunie in de rol van aanvullende financier

Bestuurder Vos gelooft niettemin dat de Brabantse kredietunie bestaansrecht heeft, ook al komen banken weer makkelijker over de brug. ‘We hoeven geen marktleider te worden en zetten ons ook niet af tegen de banken. We zien onszelf meer als aanvullende financier.’ Hij wijst op gevallen waarin ondernemers voor expansie in het buitenland niet bij de bank terecht konden, maar wel bij de kredietunie. Zo heeft de Brabantse organisatie in 2015 geld gestoken in spinnerij Artofil in Deurne om activiteiten in India mogelijk te maken. En in februari van dit jaar kreeg zalenverhuurder Seats2Meet een lening van €200.000 voor uitbreiding van zijn dienstverlening in Brabant.

Hans Maarsen • Economie & Politiek